gazdaságközigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatoktudomány

1456/2021. (VII. 13.) Korm. határozat Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (2021–2030) elfogadásáról

Szerző: 2021. július 18.One Comment

„A Kormány

1. célul tűzte ki a kutatási, fejlesztési és innovációs források hatékonyabb és a társadalmi célok elérését is segítő felhasználását, a rendszer szereplői közötti együttműködések erősítésével a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek fókuszálását és ezáltal Magyarország versenyképességének növelését;

2. az 1. pont szerinti cél érdekében elfogadja a Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiája (2021–2030) című dokumentumot, és elrendeli annak a kormányzati portálon való közzétételét, valamint felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert az abban foglalt intézkedések megvalósítására.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 132. szám; 2021. július 13.; 6146. o. (PDF)