Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalomtársadalomterületfejlesztés

Nagyvárosok Magyarországon

Szerző: 2021. július 18.No Comments

„A magyar nagyvárosok fejlődési pályájáról az elmúlt húsz évben nem készült sem értékelő, sem összehasonlító tanulmánykötet. Erre nyílt módunk a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű program keretében lefolytatott kutatásoknak köszönhetően. 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait, érdekességeit. Áttekintést nyújtunk a korábbi kutatási irányokról, gazdasági szerkezetük alakulásáról, a kormányzási modellekről, a társadalmi szerkezet-változási trendjeikről, a kulturális miliőről, a városszerkezet átrendeződéséről, majd összefoglaljuk fejlődési pályáik jellemzőit, keresve a közös és egyedi elemeket. Mindehhez társul a nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár) elemző-értékelő tanulmánya.A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek a hazai településhálózat fejlődése iránt, kiváltképpen a befektetőknek és gazdasági szereplőiknek, akik szakszerű és tudományos információkat nyerhetnek belőle döntéseik megalapozásához.

Szerzők: Fekete Dávid, Kozma Gábor, Lengyel Imre, Molnár Ernő, Rechnitzer János, Józsa Viktória, Szirmai Viktória, Baranyai Nóra, Filepné Nagy Éva, Kanalas Imre, Berkes Judit, Csapó Tamás, Horeczki Réka, Kovács Sándor Zsolt, Rácz Szilárd, Rechnitzer Zsófia, Schuchmann Júlia, Vida György”

Forrás:
Nagyvárosok Magyarországon; Rechnitzer János, Berkes Judit (szerk.); Ludovika Egyetemi Kiadó; ISBN 9789635313433; 2021