gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felelős a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 (KKV Stratégia) megvalósításáért

Szerző: 2021. július 25.No Comments

„1. § (1) A Kormány a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 (a továbbiakban: KKV Stratégia) végrehajtásával összefüggő alábbi feladatok megvalósítására az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: IFKA) jelöli ki:

 • a) vállalkozásfejlesztési ügynökségi feladatok ellátása;
 • b) a válságba került vállalkozások újrakezdésének támogatása;
 • c) speciális vállalkozói célcsoportok támogatása;
 • d) Magyar Multi Program folytatása és kiterjesztése;
 • e) Modern Mintaüzem Program folytatása;
 • f ) a zöldgazdasághoz kapcsolódni képes vállalkozások célzott fejlesztése és a Zöld Nemzeti Bajnokok Program megvalósítása;
 • g) stratégiailag kiemelt ágazatok megerősítését célzó programok bevezetése és
 • h) a Tanítsunk Magyarországért Program folytatása.

(2) Az IFKA (1) bekezdésben meghatározott feladatai nem terjednek ki az elsődlegesen digitalizációs célú fejlesztésekben való közreműködésre, különösen a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében megvalósuló, mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó projektekre.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat ellátása magában foglalja különösen

 • a) a célzott vállalkozásfejlesztési és minősített szakértői szolgáltatások, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás biztosítását és közvetítését mikro-, kis- és középvállalkozások részére;
 • b) a szakmai projekt- és vállalkozásminősítő rendszerek kiépítését és működtetését, előminősítések elvégzését a mikro-, kis- és középvállalkozások számára meghirdetett hazai és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz felhívások keretében;
 • c) a segítségnyújtást a vállalkozók közötti együttműködések és partnerkapcsolatok kialakításában, valamint stratégiai együttműködési lehetőségek biztosítását a felsőoktatási és vállalati szféra között;
 • d) a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében meghatározott, a pénzügyi nehézségeket és
  a fizetésképtelenség valószínűségére vezető körülmények felismerését segítő, valamint a szerkezetátalakítási tervek kidolgozásához az irányelv 8. cikkében előírt módszertani segédletek kidolgozását, valamint ezeknek a vállalkozások részére történő közzétételét és rendelkezésre bocsátását;
 • e) a vállalkozásfejlesztési programokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és információs szolgáltatások biztosítását;
 • f ) a vállalkozói szakmai portál fejlesztését, fenntartását és működtetését és
 • g) a vállalkozói tudásbővítést célzó képzési és szemléletformálási tevékenységek megvalósítását.

2. § Az 1. § szerinti feladatokat az IFKA az innovációért és technológiáért felelős miniszter mint a Kormány belgazdaságért felelős tagjának szakmai iránymutatásainak megfelelően látja el.

3. § A Kormány a KKV Stratégia végrehajtásával összefüggő, a mikro-, kis- és középvállalkozások ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, tudatos vállalatirányítás minősítésére alkalmas értékelési módszertan kialakítására és hazai környezetben történő implementálására a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki…”

Forrás:
A Kormány 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről; Magyar Közlöny; 2021. évi 139. szám; 2021. július 23.; 6242-6243. o. (PDF)