Európai Uniófenntartható fejlődésgazdaságinformatikaművelődéspolitikatársadalomtechnika

Kérdések és válaszok – az Európai Bizottság közleménye az új európai Bauhausról

Szerző: 2021. szeptember 19.No Comments

Mit jelent az új európai Bauhaus?

Az új európai Bauhaus célja, hogy az európai zöld megállapodás gyakorlati megvalósításaként olyan jól érzékelhető változásokat hozzon, amelyek élhetőbbé teszik a környezetünket, legyen szó akár épületekről, akár közterületekről, akár a divatról vagy a bútorokról.

Az új európai Bauhaus egy olyan új életstílus kialakítására törekszik, amely ötvözi a fenntarthatóságot és a dizájnt, kevesebb szén-dioxid-kibocsátást igényel, ugyanakkor inkluzív és mindenki számára megfizethető, miközben tiszteletben tartja a sokszínűséget mind Európában, mind Európa határain túl.

Honnan származik a finanszírozás, és mekkora összeget különítenek el a pályázati felhívásokra? Mely uniós programokat fogják használni?

A lehetséges közfinanszírozás két részből tevődik össze: az uniós szintű finanszírozásból, valamint a tagállamok saját forrásaiból és kezdeményezéseiből.

Az új európai Bauhaus a meglévő uniós programokra fog épülni, amelyeket a 2021-ben, illetve 2022-ben induló célirányos pályázati felhívások első csomagja révén fognak mozgósítani. A finanszírozást többek között a következő programokból fogják biztosítani: a Horizont Európa és a kapcsolódó küldetések, az Egységes piac program, a LIFE, továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap. A fent említett uniós programokból a 2021–2022-es időszakban mintegy 85 millió eurót különítenek el az új európai Bauhaus-projektek céljára. Az új európai Bauhaus emellett sok más uniós programnak fogja elemét vagy prioritását képezni, de előre meghatározott költségvetés nélkül.

Számos kiegészítő kezdeményezés is tervbe van véve olyan általánosabb felhívások és fellépések formájában, amelyek nem kifejezetten az új európai Bauhausra összpontosítanak, de az is a projektek egy prioritása vagy meghatározó eleme.

Az uniós programokon keresztül nyújtott pénzügyi támogatás a tagállami források és a magánberuházások mozgósítására irányul. A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy az új európai Bauhaust foglalják bele társadalmi-gazdasági és területi stratégiáikba, valamint léptessék működésbe helyreállítási és rezilienciaépítési terveik megfelelő részét.

Melyek a fő követelmények, és ki indulhat a különböző pályázati felhívásokon?

Valamennyi pályázati felhívás általános közös célja az olyan projektek támogatása, amelyek esztétikus, fenntartható és inkluzív elemeket teremtenek az átalakulás jegyében. A konkrét nevezési feltételek és kiválasztási kritériumok azonban az egyes uniós programoktól és az egyes pályázati felhívásoktól függenek. Lesznek hatóságoknak szóló pályázati felhívások, de olyanok is, amelyeket induló vállalkozásoknak és polgári kezdeményezéseknek írnak ki.

A lehetséges finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos valamennyi lényeges információ, a pályázati felhívások linkje és időkerete elérhető az Új Európai Bauhaus hivatalos honlapján.

Milyen ütemben fog zajlani az első öt demonstrációs projekt? Mikor lesznek láthatók az új európai Bauhaus első konkrét hatásai?

A Bizottság már meghatározta az új európai Bauhaus végrehajtásának első elemeit, melynek intézkedései közül sok már most, 2021 szeptemberében kezdetét veszi.

Ez a kezdeti intézkedéscsomag az első öt demonstrációs projektre vonatkozó pályázati felhívást foglalja magában, amely projektek célja, hogy megadják a kezdőlökést a helyi szintű átalakulás elindításához. A Horizont Európa keretében finanszírozott pályázati felhívásra 2021 szeptemberétől 2022. január 25-ig lehet jelentkezni. Ezt követően egy válogatott szakértőkből álló csoport értékeli a pályázatokat, és 2022 tavaszán kiválasztja az első öt projektet.

A kísérleti projektek következő turnusára 2022–2023-ban várják a jelentkezéseket. További információkért látogasson el honlapunkra.

Mi lesz a tagállamok szerepe az új európai Bauhausban?

A tagállamoknak döntő szerep jut a gyakorlati megvalósítás sikerre juttatásában. A részvételen alapuló közös tervezési folyamatok előmozdításától kezdve az átalakulást célzó helyi projektek pénzügyi támogatásáig az új európai Bauhaus szoros együttműködést igényel a tagállamok részéről.

A Bizottság által irányított programokon és alapokon túl az új európai Bauhaus-típusú projektek finanszírozásához szoros együttműködésre lesz szükség a nemzeti, regionális és helyi hatóságok között. Ezek a hatóságok mozgósíthatják például megosztott irányítású forrásaikat (pl. a helyreállítási és rezilienciaépítési terveikből vagy a kohéziós politika keretében finanszírozott operatív programjaikból).

A tagállamok felkérést fognak kapni arra, hogy jelöljenek ki egy szervezetet az új európai Bauhaus kezdeményezés kapcsolattartójának, és bízzák meg az országukban zajló törekvések egy mederbe terelésével és összehangolásával, valamint vegyenek részt az egész EU-ra kiterjedő nem hivatalos hálózatban az információk és tapasztalatok megosztása céljával.

Hogyan fog működni az új európai Bauhaus laborja?

Az új európai Bauhaus laborja részvételen alapuló és ágazatokon átívelő együttműködést fog folytatni a magas szintű kerekasztallal, a hivatalos partnerekkel, a támogatott projektekkel, valamint mindazokkal, akik a kezdeményezés konkrét végrehajtásához hozzá kívánnak és hozzá tudnak járulni – a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi hatóságoktól és szervezetektől az iparig és a civil társadalomig. Aktív szerepet fog vállalni azon eszközök, megoldások és szakpolitikai intézkedések kidolgozásában, prototípusokba való átültetésében és tesztelésében, amelyek elősegítik a helyi átalakulást.

A labor számos fontos témával foglalkozik majd, többek között az új európai Bauhaus cím használatára irányuló stratégia kritériumaival, innovatív finanszírozási mechanizmusok kidolgozásával, a szabályozási környezet elemzésével és kísérleti környezetek kialakításával, valamint a fő teljesítménymutatókkal. 

Milyen projektekre irányul az Új Európai Bauhaus-díj szeptember 16-i díjátadó ünnepsége?

A 2021. évi díjak azokat a bevált módszereket, példákat és koncepciókat állítják reflektorfénybe, amelyek a három új európai Bauhaus-értéket, a fenntarthatóságot, az esztétikát és a befogadást szemléltetik. Vagy már megvalósított projektekről van szó, vagy ha az ötletek diákoktól és fiatal szakemberektől származnak, akkor az a feltétel, hogy utat nyissanak a jövő felé.

A díjakat tíz kategóriában osztják ki, amelyek például a „termékek és életmód” vagy az „újragondolt találkozó- és közösségi helyek”, hogy csak néhányat említsünk. Mind a tíz kategórián belül lesz egy, a 30 év alatti korosztálynak szóló „Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségei” alkategória, amely a fiatalabb generációt ösztönzi, illetve támogatja az új ötletek és izgalmas koncepciók kidolgozásában.

A győztesek jutalma az egyes kategóriákban:

  • 30 ezer euró és egy kommunikációs csomag (Új Európai Bauhaus díj);
  • 15 ezer euró és egy kommunikációs csomag (Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek díj).

Az ünnepségen a díjakat Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos, valamint Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos adja át.

Melyek a közös tervezési szakasz fő eredményei, és milyen módon formálták az összegyűjtött inputok a közleményt?

A közös tervezési szakaszban több mint kétezren osztották meg meglátásaikat az Új Európai Bauhaus weboldalon Európa különféle országaiból és Európán kívülről is. A cél az volt, hogy az emberek a projekt kapcsán beszámoljanak kihívásaikról, véleményt cseréljenek, megosszák ötleteiket és példákat hozzanak fel.

A közös tervezési folyamat során a Bizottságnak az új európai Bauhaus végrehajtásának céljára a következő négy „tematikus tengelyt” sikerült azonosítania.

a) a természettel való kapcsolat helyreállítása;

b) az összetartozás érzésének újbóli megtalálása;

c) azoknak a területeknek az előnyben részesítése, amelyeknek a legnagyobb szükségük van a kezdeményezésre, valamint

d) a hosszú távú és teljes életcikluson alapuló szemléletmód elsajátítása.

E szakasz során körvonalazódtak azok az alapelvek is, amelyek segítségével a megvalósítás módjait strukturálni lehet: a megközelítés legyen többszintű, részvételen alapuló és ágazatokon átívelő.

Milyen egyéni résztvevők és közösségek járultak hozzá a közös tervezési szakaszhoz?

A hat hónapos közös tervezési szakasz során az új európai Bauhaus kezdeményezést a legkülönfélébb érdeklődőkkel megvitatták: építészekkel, tudósokkal, szociális lakásokat építő szervezetekkel, az iparral, gyerekekkel, művészeti szakos hallgatókkal, különböző hatóságokkal stb.

Összesen több mint 200 multidiszciplináris vitafórumra került sor, és több mint kétezren osztották meg ötleteiket, elképzeléseiket és az általuk észlelt kihívásokat közvetlenül az Új Európai Bauhaus honlapján. A konferenciát ezenfelül 8500 néző online követte. Ebben a szakaszban mind az új európai Bauhaus hivatalos partnereinek, mind a magas szintű kerekasztal tagjainak támogatása meghatározó volt, akik hálózataikat aktiválva mintegy hajtóerőként működtek, és sok beszélgetés elindításában segítettek.

Ami a hozzájárulók szerepét illeti, az új európai Bauhaus természetesen nagy érdeklődést váltott ki az építőiparban (az építészek és a mérnökök részéről), elsősorban a projekt nevében található kifejezetten építészeti utalás miatt. A nem (vagy kevésbé) képviselt ágazatok bevonását a közvetlenül őket érintő és számukra tervezett tematikus események egész sora támogatta. Ez, valamint a különböző területekről származó partnerekkel folytatott együttműködés javította az ágazati sokszínűséget. További információk az új európai Bauhausról szóló közlemény első mellékletében találhatók.

Hogyan lehet részt venni az új európai Bauhausban?

Ha valaki aktívan részt kíván venni a projektekben, kikeresheti az új európai Bauhaus hivatalos partnereinek egyre növekvő közösségéből azokat a szervezeteket, amelyek az érdeklődési területéhez kapcsolódó tevékenységeket folytatnak, és megoszthatja velük ötleteit.

Lehetőség van a hivatalos partnerré váláshoz is, azaz az önszerveződő szervezetekhez való csatlakozáshoz helyi szinten, amelyek a fenntarthatóság, az esztétika és a befogadás alappilléreire épülő európai Bauhaus projektjavaslatot dolgoznak ki.

A Bizottság rendszeres időközönként hírlevéllel jelentkezik, frissíti a hivatalos honlapot, többek között a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban.

Hogyan lehet az új európai Bauhaus hatókörét kiterjeszteni Európán túlra?

Bár az eddig igénybe vett uniós programok többsége az EU-ra fekteti a fő hangsúlyt, a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztásakor a globális kitekintésnek kell érvényesülnie. A hivatalos partnerekre vonatkozó pályázati felhívás nyitva fog állni a továbbiakban is. Emellett a párbeszédben Európán belül és kívül is egyre többen fognak részt venni, különösen az évente megrendezésre kerülő Új Európai Bauhaus Fesztivál révén, amelyre első alkalommal a Bizottság szervezésében 2022 tavaszán kerül sor.

A Bizottság számít a magas szintű kerekasztal, a hivatalos partnerek és valamennyi érdekelt fél segítségére abban, hogy a tájékoztató programokat és az idevágó eszmecserét a tagállamok határain kívül is előmozdítsák.

Melyek az Új Európai Bauhaus Fesztivál fő célkitűzései?

Az új európai Bauhaus által kiváltott változás lendületének megőrzéséhez meghatározó fontosságú a közösségi érzés kialakítása.

Annak érdekében, hogy a változások kezdeményezői publicitást kapjanak, és hogy legyen egy fórum, amelyen értesülni és értekezni lehet az előrehaladásról és az eredményekről, és amelyen a polgárok ösztönzést kapnak az aktív szerepvállalásra, a Bizottság 2022 tavaszán megrendezi az első Új Európai Bauhaus Fesztivált.

A fesztivál három részből fog összetevődni:

  • Fórum: ennek célja, hogy szakpolitikai és cselekvésorientált vitákat indítson a projekt alakításáról.
  • Vásár: azon projektek, prototípusok és eredmények, valamint módszertanok, eszközök, technológiák, termékek vagy szakpolitikai eszközök bemutatásának ad teret, amelyek hozzájárultak az új európai Bauhaus sikeréhez.
  • Kulturális program: ennek keretében pedig fizikai és virtuális kiállításokon, előadásokon és beszélgetéseken vehet részt a nagyközönség az új európai Bauhaus alapértékeinek feltárása és megünneplése céljából.

Az első fesztivál helyszíne Brüsszel lesz, szervezője és finanszírozója pedig az Európai Bizottság. A 2023-tól kezdődő időszakot illetően a Bizottság az első fesztivál során nyert tapasztalatok alapján egy olyan éves rendezvény koncepcióját vetíti elő, amely ideális esetben az EU-n belüli és kívüli helyszíneken fog zajlani.

További információk:

Sajtóközlemény

Forrás:
Közlemény az új európai Bauhausról; Európai Bizottság; 2021. szeptember 15.