Európai Uniófenntartható fejlődésgazdaságinformatikakörnyezetvédelemművelődéspolitikatársadalomtechnika

Az Európai Bizottság közleménye az új európai Bauhausról

Szerző: 2021. szeptember 19.No Comments

„Ma elfogadott közleményében a Bizottság meghatározta az új európai Bauhaus kezdeményezés koncepcióját, amely egy sor szakpolitikai intézkedést és finanszírozási lehetőséget foglal magában. A projekt célja az, hogy felgyorsítsa különféle gazdasági ágazatok – például az építőipar és a textilipar – átalakulását annak érdekében, hogy valamennyi polgár számára hozzáférhetővé váljanak a körforgásos gazdaság keretében, kevesebb szén-dioxid-kibocsátás mellett előállított javak.

Az új európai Bauhaus kulturális és kreatív dimenzióval gazdagítja az európai zöld megállapodást, azzal a céllal, hogy szemléltesse, milyen konkrét, pozitív tapasztalatokkal jár a fenntartható innováció mindennapi életünkben.

Ami a finanszírozást illeti, a 2021–2022-es időszakban megközelítőleg 85 millió euró áll majd rendelkezésre az új európai Bauhaus projektjeinek céljaira különböző uniós programok keretében. Az új európai Bauhaus sok más uniós program tematikájába vagy prioritásai közé is be fog kerülni, még ha nem is tartozik majd előre meghatározott költségvetés a vonatkozó tevékenységekhez.

A finanszírozást különböző uniós programok, többek között a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram (különösen a Horizont Európa-küldetések), a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program és az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból biztosítják. A Bizottság emellett fel fogja kérni a tagállamokat, hogy az új európai Bauhaus alapvető értékeit építsék be a területi és társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiáikba, és léptessék működésbe a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik megfelelő részeit, valamint a kohéziós politika keretében megvalósított programjaikat, hogy ily módon mindenki számára jobb jövőt teremthessenek.

A Bizottság létrehozza az új európai Bauhaus laborját, egy olyan agytrösztöt, amelynek célja új eszközök, megoldások és szakpolitikai ajánlások közös kidolgozása, prototípusokba való átültetése és tesztelése. A labor maga is a mozgalom együttműködő szellemiségén alapul, így az élet legkülönbözőbb területein tevékenykedő résztvevők között teremt kapcsolatot, és a társadalom, az ipar és a politikai élet szereplőit megszólítva a közös alkotás új módjainak felfedezése céljából köti össze egymással az embereket.

A közleményt a Bizottság a januártól júliusig tartó közös tervezési szakaszban Európa minden részéből és Európán kívülről beérkezett több mint 2000 hozzászólás figyelembevételével dolgozta ki.

Egy erősödő mozgalom támogatása

2021 januárjában az új európai Bauhaus a közös tervezési szakaszba lépett, amelynek célja az élettereinkkel kapcsolatos esztétikus, fenntartható és befogadó megoldások megtalálása és átgondolása, valamint az európai zöld megállapodás megvalósításának elősegítése. A koncepció kialakításának első szakasza során bárki részt vehetett az együttélésünk mikéntjének újragondolásáról folytatott párbeszédben. A Bizottság az új európai Bauhausról szóló, ma elfogadott közlemény kidolgozásakor figyelembe vette ezeknek az eszmecseréknek az eredményeit.

A közös alkotás, amely a jövőben is a kezdeményezés központi eleme marad, az első konkrét eredmények fényében – értékelések és felülvizsgálatok nyomán – fog fejlődni. Ezért a Bizottság további erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy elmélyítse az új európai Bauhaus – elkötelezett magánszemélyeket, szervezeteket és hatóságokat tömörítő – közösségével folytatott közös munkát.

A mozgalom számára több látványos, fenntartható és befogadó európai hely és projekt is inspirációként szolgált. Az első ízben odaítélt Új Európai Bauhaus-díjak ezeket az eredményeket ismerik el – a díjakat tíz kategóriában osztják ki, amelyek között szerepel például a „termékek és életmód” vagy „a találkozások és a közösségi élet újragondolt helyszínei” is. A kizárólag a 30 év alatti korosztályt megcélzó „Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek” díj a fiatalabb generációkat ösztönzi és támogatja az új ötletek és izgalmas koncepciók kidolgozásában. A nyertesek a szeptember 16-án megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségen vehetik át díjaikat.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta:

„Az új európai Bauhaus kezdeményezés összekapcsolja az európai zöld megállapodásban felvázolt nagyívű jövőképet a helyi szinten érzékelhető konkrét változásokkal. Azokkal a változásokkal, amelyek jobbá teszik mindennapi életünket, és amelyeket az emberek megérinthetnek és érezhetnek – az épületekben, a közterületeken vagy akár a divatban és a lakberendezésben. Az új európai Bauhaus célja egy olyan új életstílus létrehozása, amely a jó tervezést a fenntarthatósággal ötvözi, kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, továbbá inkluzív és mindenki számára megfizethető.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos hozzátette: „Az új európai Bauhaus holisztikus megközelítése kapcsolatot teremt egyrészről a tudomány és az innováció, másrészről pedig a művészet és a kultúra között, ezáltal pedig olyan megoldásokat hoz létre, amelyek nemcsak fenntarthatók és innovatívak, de egyúttal elérhetők és megfizethetők is, és javítják mindannyiunk életminőségét.”

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos így fogalmazott: „Részvételen alapuló, transzdiszciplináris megközelítésével az új európai Bauhaus megerősíti a helyi és a regionális közösségek, iparágak, innovátorok és kreatív tehetségek szerepét, akik közösen dolgoznak életminőségünk javításán. A kohéziós politika lehetővé fogja tenni, hogy az új ötletek helyi szintű intézkedések révén megvalósuljanak.”

További információk

Közlemény az új európai Bauhaus kezdeményezésről

1. melléklet – Jelentés a közös tervezési szakaszról

2. melléklet – Az uniós programok mobilizálása

3. melléklet – Az új európai Bauhaus szakpolitikai ökoszisztémája

Kérdések és válaszok

Az új európai Bauhaus honlapja

Magas szintű kerekasztal

State of the Union Address by President von der Leyen

Forrás:
Az új európai Bauhaus: a fenntarthatóságnak a stílussal és a befogadással való összekapcsolását szolgáló új intézkedések és finanszírozás; Európai Bizottság; 2021. szeptember 15.