Európai Uniógazdaság

Állami támogatás: az Európai Bizottság módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokat

Szerző: 2021. november 28.No Comments

„Az Európai Bizottság közlemény elfogadásával módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokat (a továbbiakban: IPCEI-közlemény). Az IPCEI-közlemény 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a Bizottság értékelni fogja az olyan, határokon átnyúló közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek nyújtott állami támogatást, amelyek a piaci hiányosságok leküzdésére irányulnak, elősegítik a kulcsfontosságú ágazatok és technológiák áttörést hozó innovációit és az infrastrukturális beruházásokat, miközben pozitív továbbgyűrűző hatásokat váltanak ki az uniós gazdaság egészében.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamok és az ipar számára, hogy közösen ruházzanak be az áttörést hozó innovációba és az infrastruktúrába. Ez akkor engedélyezhető, ha az adott projekt piaci feltételek mellett nem megvalósítható, mivel túl kockázatos ahhoz, hogy egy tagállam vagy egy vállalat egyedül vágjon bele. A projektnek emellett az uniós gazdaság egészének javát kell szolgálnia. Egy széles körű konzultációs folyamat eredményeként célzott módosításokat hajtottunk végre a szabályozáson, amivel megnöveljük a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek nyitottságát, és megkönnyítjük a kis- és középvállalkozások részvételét.”

A Bizottság az IPCEI-közlemény elfogadása előtt 2019-ben, az állami támogatások célravezetőségi vizsgálata keretében értékelte a jelenlegi szabályokat, és azok módosításáról széles körű konzultációt folytatott az érdekelt felekkel. A konzultációban tagállamok, vállalkozói szövetségek, érdekcsoportok, illetve vállalatok, nem kormányzati szervezetek és polgárok vettek részt. A Bizottság a szabályok módosításakor figyelembe vette saját tapasztalatait is, amelyeket három áttörést hozó innovációt ígérő, közös európai érdeket szolgáló fontos projekt jóváhagyásakor szerzett a mikroelektronika (2018. december) és az akkumulátor-értékláncok területén (2019. december és 2021. január), valamint a Fehmarn-szoros állandó vasúti-közúti összeköttetésének infrastruktúra-projektje kapcsán (2020. március).

A Bizottság a korábbi, 2014. évi IPCEI-közlemény alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével célzottan módosította és a jelenlegi uniós prioritásokhoz igazította a vonatkozó szabályokat.

Konkrétabban, a közlemény:

  • Növeli a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek európai jellegét és nyitottságát, mivel előírja, hogy a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekben jellemzően legalább négy tagállamnak részt kell vennie, és hogy az ilyen projekteket átlátható és inkluzív módon kell kialakítani. Ez biztosítja, hogy minden tagállam értesüljön – például előkészítő kapcsolatfelvételek és találkozók révén – az ilyen projektekre irányuló kezdeményezésekről, és lehetőséget kapjon a részvételre.
  • Megkönnyíti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételét a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekben, egyben növeli a részvételükkel járó előnyöket, mivel enyhíti a kkv-knak nyújtott támogatások összeegyeztethetőségének feltételeit, például lehetővé teszi, hogy a kisebb vállalkozások kisebb önrésszel járuljanak hozzá a projekthez. A közlemény ösztönzi továbbá a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekben részt vevő nagyobb vállalatok és a kkv-k közötti együttműködést.
  • Hozzáigazítja célkitűzéseit az aktuális uniós prioritásokhoz. Például az EU környezetvédelmi stratégiáinak támogatása és az EU zöld átállásának felgyorsítása érdekében a tagállamoknak ezentúl bizonyítaniuk kell, hogy a bejelentett projekt megfelel a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek. Az IPCEI-közlemény pontosítja az uniós és a nemzeti források kombinálására vonatkozó kritériumokat is.

Az IPCEI-közlemény ugyanakkor megerősíti azt a követelményt, hogy a közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek jelentős pozitív továbbgyűrűző hatásokat kell kiváltaniuk az egész EU-ban, szigorú szabályaival pedig azt is biztosítja, hogy a támogatás a szükséges mértékre korlátozódjon, és ne okozza a verseny indokolatlan torzulását.

A Bizottság mindezek alapján továbbra is támogatni fogja a tagállamokat olyan, közös európai érdeket szolgáló fontos projektek közös kidolgozásában, amelyek például a hidrogénnel, a számítási felhővel, az egészségüggyel és a mikroelektronikával kapcsolatos, áttörést hozó innováció és infrastrukturális beruházások elősegítésével hozzájárulnak a piaci hiányosságok leküzdéséhez.

Háttér-információk

Közös európai érdeket szolgáló fontos projektnek a tagállamok által irányított, ambiciózus, határokon átnyúló, áttörést hozó innovációs és infrastrukturális projektek számítanak, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az uniós stratégiák – többek között az európai zöld megállapodás és a digitális stratégia – megvalósításához, ugyanakkor pozitív továbbgyűrűző hatásokat válthatnak ki a részt vevő tagállamokon kívül is, az EU egész gazdasága és összes polgára számára.

Mivel az ilyen projektek finanszírozása a nemzeti költségvetésekből történik, a projektek hatókörének meghatározása, a részt vevő vállalkozások (lehetőleg nyílt pályázatos) kiválasztása és a projektirányítás a tagállamok feladata. A közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek és a részt vevő vállalatoknak nyújtott támogatást a tagállamoknak be kell jelenteniük, mivel az az uniós szabályok értelmében állami támogatásnak minősül, vagyis a Bizottság értékelését és jóváhagyását igényli. A Bizottság készséggel támogatja a tagállamok és a gazdasági szereplők terveit, hajlandó iránymutatást nyújtani és adott esetben koordinálni az erőfeszítéseket, továbbá vállalja, hogy a bejelentést követően haladéktalanul értékelni fogja a projekteket. A hivatalos bejelentést követően a Bizottság az ICPEI-közlemény alapján fogja értékelni a bejelentett projekteket.

Az ICPEI-közlemény meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a tagállamok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében támogathatják az EU számára stratégiai jelentőségű transznacionális projekteket. Ez a keret olyan projektek támogatására kívánja ösztönözni a tagállamokat, amelyek egyértelműen hozzájárulnak az EU stratégiai célkitűzéseihez.

Az ICPEI-közlemény szerinti támogatásban akkor részesülhet egy projekt, ha:

  1. jelentős mértékben hozzájárul az uniós célkitűzésekhez;
  2. bizonyíthatóan a jelentős piaci hiányosságok leküzdésére irányul;
  3. résztvevői között legalább négy tagállam szerepel (e számtól csak kivételes esetben, a projekt jellegével összefüggésben engedélyezhető eltérés);
  4. átlátható és inkluzív módon kerül kialakításra, és minden tagállamnak tényleges lehetőséget biztosít a részvételre;
  5. konkrét pozitív továbbgyűrűző hatásokat vált ki a részt vevő tagállamokon és vállalatokon kívül is, az EU egész gazdasága és társadalma számára;
  6. finanszírozásában az állami támogatásban részesülő vállalatok jelentős részt vállalnak; valamint
  7. nem jár a jelentős károkozás elkerülését célzó elv be nem tartásából eredő olyan negatív környezeti hatásokkal, amelyeket valószínűleg nem ellensúlyoznak kellő mértékben pozitív hatások.

A közlemény ezenkívül konkrét támogathatósági kritériumokat határoz meg a különböző ágazatokban az EU számára nagy jelentőséggel bíró, áttörést hozó innovációs projektek (a kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) szakaszban vagy az ipari hasznosítás első szakaszában lévő projektek, a tömegtermelés és a kereskedelmi tevékenységek kizárásával) és a nagy infrastrukturális projektek tekintetében.

Az IPCEI-közlemény kiegészíti az állami támogatásokra vonatkozó többi szabályozást, például az általános csoportmentességi rendeletet és a kutatási, fejlesztési és innovációs keretet, amely nagyvonalú feltételekkel teszi lehetővé az innovatív projektek támogatását.”

Forrás:
Állami támogatás: a Bizottság módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokat; Európai Bizottság; 2021. november 25.