Európai Unió

Az Európai Tanács következtetései a rezilienciáról és a válságokra való reagálásról

Szerző: 2021. november 28.No Comments

„A Tanács következtetéseket fogadott el a jövőbeli válságok vonatkozásában a felkészültség, a reagálási képesség és a reziliencia megerősítéséről.

A szlovén elnökség által előkészített következtetésekben a Tanács egy sor, a felkészültség, a reagálási képesség és a reziliencia megerősítését célzó intézkedést vázol fel. Hangsúlyozza, hogy az integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR) 2013-as, a Coreper felügyelete alatt történt létrehozása már maga is fontos lépés volt az átfogó helyzetismeret támogatása és az uniós döntéshozatal elősegítése terén, ugyanakkor a válságokra való reagálásnak – a migrációs válság és a Covid19-világjárvány kapcsán szerzett tapasztalatokra építve – még fejlődnie kell.

A jövőben az EU-nak késznek kell lennie szembenézni olyan más természetű válsághelyzetekkel is, amelyekhez az ágazatokon és határokon átnyúló válságkezelés javítására lesz szükség. Ezzel párhuzamosan a válságokra való reagálás támogatása és a közvélemény bizalmának biztosítása érdekében döntő fontosságú, hogy megerősödjön a stratégiai és válságkommunikáció, és fellépjünk a dezinformáció, az információmanipulálás és a beavatkozás ellen.

A Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy az egységes piac zavarokkal szembeni rezilienciájának megerősítése érdekében együttműködésre van szükség, többek között a főbb uniós ellátási láncok és gazdasági ágazatok, például a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök és a félvezetők terén, és ennek során figyelembe kell venni a határ menti közösségek és a létfontosságú tranzitrégiók helyzetét is.

Tekintettel arra, hogy az egységes piac nélkülözhetetlen szerepet tölt be az EU számára, a Tanács hangsúlyozza következtetéseiben, hogy a válsággal kapcsolatos intézkedéseknek ideiglenesnek, arányosnak kell lenniük és azokat teljes mértékben koordinálni kell, továbbá arra kell irányulniuk, hogy a lehető leghamarabb helyreálljon az egységes piac rendes működése, beleértve a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke Szerződésekben előírt szabad mozgását is.

Az Európai Tanács a júniusi ülésén előrelépést sürgetett abban a munkában, amely az Unió kollektív felkészültségének, reagálási képességének és rezilienciájának a jövőbeli válságokkal szembeni megerősítését, valamint a belső piac működésének megóvását célozza.

Ezt követően az Európa-ügyi miniszterek a 2021 júliusában Brdóban tartott nem hivatalos találkozójukon támogatták az elnökség átfogóbb válságreagálásra irányuló erőfeszítéseit, az Általános Ügyek Tanácsa pedig most el is fogadta az erről szóló következtetéseket.

Ülések

Forrás:
A Tanács következtetéseket fogadott el a rezilienciáról és a válságokra való reagálásról; Európai Unió Tanácsa; 2021. november 23.