Skip to main content
Európai Uniógazdaságjogpolitikatársadalom

Single Market For Digital Services (Digital Services Act): Ami jogellenes offline, annak online is jogellenesnek kell lennie: az Európai Unió Tanácsának álláspontja a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról

Szerző: 2021. november 28.No Comments

„A Tanács elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjavaslatra vonatkozó álláspontját („általános megközelítését”). A jogszabályjavaslat fő célja, hogy védje a felhasználókat az illegális termékekkel és szolgáltatásokkal, illetve a jogellenes tartalmakkal szemben, valamint, hogy biztosítsa alapvető jogaik online védelmét. A javaslat korszerűsíti továbbá az e-kereskedelemről szóló, 2000. évi irányelv egy részét is.

„A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály jelentős és szükséges előrelépést jelent a biztonságosabb online környezet megteremtése tekintetében. Nemcsak vállalkozásaink és demokráciáink számára kínál megoldásokat, hanem ahhoz is, hogy polgáraink biztonságban érezhessék magukat a 21. században. A javaslat növeli a digitális térbe vetett bizalmat, és lehetővé teszi az onlineplatform-gazdaságban rejlő lehetőségek teljes körű és biztonságos kiaknázását.” – Mark Boris Andrijanič, a digitális átállásért felelős szlovén miniszter

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály keretében meghatározott szabályok célja, hogy kiterjesszék és pontosítsák azon online vállalkozások közös felelősségi körét, amelyek a világ valamely részéről szolgáltatásokat nyújtanak az EU-ban. A javaslat azt az elvet követi, hogy ami jogellenes offline, annak online is jogellenesnek kell lennie. A Bizottság a javaslatban egyértelmű felelősségi köröket és elszámoltathatóságot határoz meg a közvetítő szolgáltatók, így például a közösségi média és az online piacterek tekintetében.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban javasolt szabályokat aszimmetrikusan alakították ki, ami azt jelenti, hogy a jelentős társadalmi hatást kifejtő nagyobb közvetítő szolgáltatásokra szigorúbb szabályok vonatkoznának. Elfogadását követően a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály korszerű és időtálló irányítási keretet fog biztosítani, az online közvetítő szolgáltatások esetében pedig a kellő gondosságra vonatkozóan egyértelmű kötelezettségeket fog megállapítani.

A bizottsági javaslatban a Tanács a következő főbb változtatásokat eszközölte:

  • a szövegben pontosítja és javítja a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály hatályára vonatkozó rendelkezéseket
  • a tanácsi szövegben kifejezetten szerepelnek az internetes keresőmotorok
  • a Tanács a szövegben rendelkezik a kiskorúak fokozott online védelméről
  • a Tanács a szövegben további kötelezettségeket ír elő az online piacterek és az internetes keresőmotorok vonatkozásában, valamint szigorúbb szabályokat alkalmaz az online óriásplatformok esetében
  • a tanácsi szövegben a súlyos bűncselekmények gyanújának bejelentésére vonatkozó kötelezettség az online platformok mellett kiterjed valamennyi tárhelyszolgáltatóra is
  • a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés nyomon követése érdekében a tanácsi szöveg részletesebb rendelkezéseket tartalmaz arra a „megfelelési funkcióra” vonatkozóan, amelyet az online óriásplatformoknak, illetve a közismert online keresőmotoroknak ki kell alakítaniuk
  • a Tanács a szövegben lehetővé teszi, hogy a nemzeti hatóságok közvetlenül a szolgáltatóknak bocsássák ki a jogellenes online tartalommal kapcsolatos végzéseket, és kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy intézkedéseikről tájékoztassák a nemzeti hatóságokat (visszajelzési kötelezettség)
  • a hatékony végrehajtást illetően a Tanács a szövegben megőrzi a származási ország elvét, és ezzel egyidejűleg kizárólagos végrehajtási hatásköröket ruház az Európai Bizottságra, lehetővé téve számára, hogy fellépjen az online óriásplatformok, illetve a közismert online keresőmotorok által elkövetett rendszerszintű jogsértésekkel szemben

Háttér
Az újonnan felmerülő olyan digitális kihívások kezelése érdekében, mint például a hamisított áruk terjedése, a gyűlöletbeszéd, a kiberfenyegetések, a dezinformáció, a korlátozott verseny és a digitális piacok lezárása, az Európai Bizottság 2020 decemberében digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos csomagot terjesztett elő. Ez a csomag két jogalkotási javaslatból áll: az egyik a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra, a másik pedig a digitális piacokról szóló jogszabályra vonatkozik.

A Versenyképességi Tanács 2021. május 27-i ülésén a miniszterek véleménycserét tartottak, és iránymutatást nyújtottak a további tárgyalásokhoz.

A következő lépések
A mai napon elfogadott általános megközelítés kiegészíti a Tanács által jóváhagyott tárgyalási álláspontot, és felhatalmazza a Tanács elnökségét, hogy további megbeszéléseket folytasson az Európai Parlamenttel. A tervek szerint ezekre a megbeszélésekre 2022-ben kerül majd sor.

Ülések

Forrás:
Ami jogellenes offline, annak online is jogellenesnek kell lennie: a Tanács elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó álláspontját ; Európai Unió Tanácsa; 2021. november 25.
Lásd még: The Digital Services Act package; European Commission