Európai Uniógazdaságjogpolitika

Digital Markets Act: A technológiai nagyvállalatok szabályozása: az Európai Unió Tanácsa álláspontja szerint fokozni kell a versenyt a digitális szférában

Szerző: 2021. november 28.No Comments

„A Tanács elfogadta álláspontját („általános megközelítését”) a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslattal kapcsolatban. A javaslat célja egy versenyképes és méltányos digitális ágazat biztosítása abból a célból, hogy elősegítse az innovációt, a magas minőségű digitális termékeket és szolgáltatásokat, a tisztességes árakat, valamint a magas minőséget és a választási lehetőségeket a digitális ágazatban.

A mai napon egy nyitottabb és versenyképesebb digitális piac megteremtésének egyik fontos mérföldkövéhez érkeztünk. A szlovén elnökség a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal karöltve intenzív munkát folytatott azért, hogy sikerüljön megfelelő kompromisszumot kialakítani és továbbfejleszteni a digitális piacokról szóló jogszabály célját: egy méltányos és versenyképes digitális piac biztosítását. Büszkék vagyunk arra, hogy a tagállamok egyhangúlag támogatták az általános megközelítést. Ez annak a jele, hogy az EU szilárdan elkötelezett a tisztességes online verseny biztosítása mellett. A digitális piacokról szóló javasolt jogszabály tanúsítja készségünket és törekvésünket arra, hogy szabályozzuk a technológiai nagyvállalatokat, és remélhetőleg világszinten normaalkotóvá fog válni.

Az alapvető platformszolgáltatásokat – például keresőmotorokat, közösségi hálózati szolgáltatásokat, valamint közvetítő szolgáltatásokat – kínáló online platformok egyre fontosabb szerepet játszanak társadalmi és gazdasági életünkben. Ugyanakkor néhány nagy online platform a vállalkozások és a fogyasztók közötti „kapuőrnek” tekinthető, és piaci ereje, valamint a digitális ökoszisztémák feletti ellenőrzése révén szűk keresztmetszetek kialakulását idézi elő a gazdaságban. Ez pedig negatív hatással van a tisztességes versenyre.

E javaslattal a miniszterek célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése a digitális ágazatban, amelyek keretében egyértelmű jogok és kötelezettségek vonatkoznak a nagy online platformokra. A digitális piac európai uniós szintű szabályozása egyenlő versenyfeltételeket, valamint versenyképes és méltányos digitális ágazatot fog biztosítani, és ily módon a vállalatok és a fogyasztók mind élhetnek majd a digitális világ kínálta lehetőségekkel.

A digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslat az „alapvető platformszolgáltatásokat” ellenőrzésük alatt tartó kapuőröket célozza – ezek azok a platformok, ahol az azonosított problémák a leginkább szembetűnőek. Az alapvető platformszolgáltatások például a következők: az online közvetítő szolgáltatások (pl. piacterek, alkalmazás-áruházak), az internetes keresőmotorok, a közösségi hálózatok, a felhőszolgáltatások, a hirdetési szolgáltatások stb.

A bizottsági javaslathoz képest végzett legfontosabb változtatások a következők:

  • a tanácsi szöveg rövidebb határidőket szab meg, továbbá fejleszti a kapuőrnek minősítés kritériumait
  • a szöveghez tartozik egy melléklet, amely meghatározza az „aktív végfelhasználók” és az „aktív üzleti felhasználók” fogalmát
  • a szöveget javították annak érdekében, hogy a kötelezettségek struktúrája és hatálya világosabbá és időtállóbbá váljon
  • a szöveg egy új kötelezettséget javasol, amely megerősíti a végfelhasználók arra vonatkozó jogát, hogy leiratkozzanak az alapvető platformszolgáltatásokról
  • módosultak a szabályozási párbeszéddel kapcsolatos rendelkezések annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Bizottság megfelelően alkalmazza a párbeszédben való részvételre vonatkozó mérlegelési jogkörét
  • a szöveg a belső piac széttagoltságának megelőzése érdekében megerősíti, hogy a rendelet végrehajtásáért felelős egyedüli szerv az Európai Bizottság. A tagállamok felhatalmazhatják a nemzeti versenyhatóságokat, hogy az esetleges jogsértések kivizsgálása céljából vizsgálatokat indítsanak, megállapításaikat pedig továbbítsák az Európai Bizottságnak

Háttér
Az Európai Bizottság a digitális térben megjelenő kihívások (például a hamisított áruk terjedése, a gyűlöletbeszéd, a kiberbiztonsági fenyegetések, a dezinformáció, a korlátozott verseny és a digitális piacok lezárása) kezelése céljából 2020 decemberében a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabálycsomagot nyújtott be, valamint előterjesztette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló jogalkotási javaslatot.

A Versenyképességi Tanács 2021. május 27-i ülésén a miniszterek véleménycserét tartottak, és iránymutatást nyújtottak a további tárgyalásokhoz.

Következő lépések
A mai napon elfogadott általános megközelítés kiegészíti a Tanács által elfogadott tárgyalási álláspontot, és felhatalmazza a Tanács elnökségét, hogy további megbeszéléseket folytasson az Európai Parlamenttel, melyekre várhatóan 2022-ben kerül majd sor.

Ülések

Forrás:
A technológiai nagyvállalatok szabályozása: a Tanács megállapodott arról, hogy fokozni kell a versenyt a digitális szférában; Európai Unió Tanácsa; 2021. november 25.
Lásd még: A digitális piacokról szóló jogszabály: a tisztességes és nyitott digitális piacokért; Európai Bizottság