Európai Uniójogpolitika

Az uniós intézmények megállapodásra jutottak a 2022. évi prioritásokról egy reziliens és új erőre kapó EU érdekében

Szerző: 2021. december 20.No Comments

„David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, Janez Janša, a Tanács elnöksége nevében eljáró szlovén miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön aláírták az EU 2022. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatot. A nyilatkozat felvázolja az intézmények közös jövőképét, mely egy átalakult, reziliensebb Európát vetít előre. A nyilatkozat bizonyítéka az intézmények arra irányuló eltökéltségének, hogy képessé tegyék az EU-t arra, hogy megerősödve kerüljön ki a Covid19-világjárványból, valamint az éghajlatváltozás és más globális válságok drámai következményeiből.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy polgáraink számára egy erősebb, méltányosabb, fenntarthatóbb, digitálisabb és reziliensebb Európát hozzunk létre. Az Európai Uniónak büszkén ki kell állnia az alapvető értékei mellett, és senkit sem hagyhat hátra. – David Sassoli, az Európai Parlament elnöke

A három intézmény egyesült erővel törekszik arra, hogy olyan nagyratörő politikai és jogalkotási menetrendet dolgozzon ki, amelynek célja Európa rezilienciájának fokozása és az európai helyreállítás előmozdítása, ami mindannyiunkat képessé tesz az „építsük újra, de jobban” elvét követő közös újjáépítésre. A ma aláírt, az EU 2022. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozat az általunk az idei év során elért eredményeken alapul, és abban újólag megerősítjük a méltányosabb, zöldebb és digitálisabb Európa, valamint a jövőbe tekintő és a polgárai elvárásainak megfelelően cselekvő, senkit hátra nem hagyó Unió iránti elkötelezettségünket. – Janez Janša, Szlovénia miniszterelnöke

Európának megoldásokat kell találnia a polgárok aktuális problémáira, különös tekintettel a világjárványra és annak a polgárok mindennapi életére gyakorolt negatív következményeire, valamint a mindannyiunkat érintő hosszú távú kihívásokra, például az éghajlatváltozásra. Együttes nyilatkozatunk bizonyítéka azon elkötelezettségünknek, hogy intenzív közös munkát folytassunk annak érdekében, hogy megoldásokat találjunk mindezen ügyek kapcsán, az egészségügyi helyzettől kezdve az éghajlatváltozáson át a digitális transzformációig és a széles körű gazdasági jólétig. – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

A mai együttes nyilatkozat kiemeli azokat a kulcsfontosságú jogalkotási javaslatokat, amelyek jelenleg a társjogalkotók előtt vannak, illetve amelyeket az Európai Bizottság 2022 őszéig elő fog terjeszteni. A nyilatkozat kötelezi a három intézményt arra, hogy kiemelt prioritásként kezelje azon kezdeményezések csoportját, amelyek célja az európai zöld megállapodás céljainak elérése, a digitális korra felkészült Európa megvalósítása, az emberközpontú gazdaság megteremtése, Európa világban elfoglalt pozíciójának erősítése, az európai életmód előmozdítása, továbbá demokráciánk védelme és megerősítése, valamint közös európai értékeink védelme.

A három intézmény arra törekszik, hogy 2022 végéig a lehető legnagyobb mértékű előrehaladást érje el az együttes nyilatkozatban foglalt kezdeményezések kapcsán. A három intézmény az arra vonatkozó kötelezettségvállalását is megerősítette, hogy a polgárok által irányított, Európa jövőjéről szóló konferencia eredményei nyomán intézkedéseket tegyen.

A három intézmény vezetője továbbá üdvözölte a 2021. év eredményeit, amelyekbe beletartozik a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagban foglalt, nagyratörő intézkedések elfogadása, valamint az a rendkívüli erőfeszítés, amely lehetővé tette az uniós digitális Covid-igazolvány 2 hónapon belüli elfogadását, hogy a polgárok szabadon utazhassanak az EU-n belül. Ezen túlmenően fontos jogszabályok kerültek elfogadásra több, már a 2021. évre vonatkozó együttes nyilatkozatban meghatározott kiemelt terület esetében. Ezek közé tartozik az európai klímarendelet, valamint az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontról, a magas szintű képzettséggel rendelkező migráns munkavállalók által igénybe vehető uniós kékkártyáról, az országonkénti adóügyi jelentéstételről, a kettős felhasználású termékek európai uniós ellenőrzési rendszeréről, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer végrehajtásáról, valamint az online terrorista tartalom megelőzéséről szóló, és a gyermekek online szexuális zaklatásának kezelésére irányuló jogszabály. Más kiemelt javaslatokról, mint például a 8. környezetvédelmi cselekvési programról, az EU-n belüli barangolás előnyeinek további 10 évre történő kiterjesztéséről, továbbá az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megbízatásának megerősítéséről pedig ideiglenes megállapodás született a társjogalkotók között, és jelenleg az elfogadást megelőző véglegesítésük zajlik.

Következő lépések

A három intézmény mostantól a mai nyilatkozat és az azt kísérő – 138 kulcsfontosságú jogalkotási javaslatot felsoroló – munkadokumentum alapján fog együtt dolgozni.

Háttér

Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács 2016 óta egyeztet és állapodik meg egymással az EU-nak a következő évre szóló jogalkotási prioritásairól, melyeket egy évente kiadott együttes nyilatkozatban rögzítenek.

Ez lehetővé teszi az intézmények számára, hogy szorosabban dolgozzanak együtt egymással a Bizottság által előterjesztett azon kulcsfontosságú jogalkotási javaslatokon, amelyek esetében a Tanács és a Parlament társjogalkotó.

Ezenkívül a három uniós intézmény tavaly első alkalommal írt alá együttes következtetéseket a 2020–2024-es időszakra vonatkozóan, amelyekben meghatározta a közös szakpolitikai célkitűzéseket és prioritásokat a következő európai választásokig.

Forrás:
Az uniós intézmények megállapodásra jutottak a 2022. évi prioritásokról egy reziliens és új erőre kapó EU érdekében ; Európai Unió Tanácsa; 2021. december 16.
Szerkesztői megjegyzés: Az EU 2022. évi jogalkotási prioritásaihoz kapcsolódó munkadokumentum (Joint Declaration on EU Legislative Priorties for 2022 – Working document) fontos irat. A 138 kulcsfontosságú jogalkotási javaslat meg fogja határozni az uniós intézmények 2022. évi tevékenységét (sok a 2021-es évről áthúzódó lemaradás is).