gazdaságközigazgatás: külföldönpolitikaszakirodalomUncategorized

Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában – Japán példája

Szerző: 2022. március 7.No Comments

„Tanulmányunk azt a kérdést vizsgálja, hogy vajon össze lehet-e egyeztetni két, egymással látszólag teljesen szemben álló gazdaságpolitikai célt: a digitális transzformáció és ipar 4.0 előrelendítésének, illetve az inkluzív fejlődés biztosításának céljait. Kiindulásképpen rámutatunk arra, hogy napjainkban az inkluzív gazdasági kormányzás iránti igény sokkalta nagyobb, mint azt a szakma valaha is gondolta volna. Ennek belátásához a tanulmány először felfejti a manapság elharapódzni látszódó populizmus és az európai inkluzív növekedés közötti komplex kölcsönhatást. Ezután a sok tekintetben Európa jövőjét megtestesítő Japán digitális átalakulására és ipar 4.0 fejlesztésére koncentrálva szemléltetjük, hogy a Japán által kitűzött 5.0-ás társadalom célja voltaképpen a gazdaságpolitika értékalapúságának megtestesülése, amikor is a digitalizációt és az ipar 4.0 fejlesztéseket az inkluzív fejlődés szolgálatába állítják.”

Forrás:
Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában – Japán példája; Kovács Olivér; Közgazdasági Szemle; LXIX évfolyam; 2022/2; 255-277. o. (PDF)
Lásd még korábbi cikkünket: 5.0-ás társadalom: Japán válasza a digitalizálódó világ kihívásaira; eGov Hírlevél; 2017. március 20.