gazdaságpolitikaszakirodalomtársadalomtörténelem

A nemzetközi rendszer alakváltozásai a 21. század elején. Tanulmányok Rostoványi Zsolt 70. születésnapja alkalmából

Szerző: 2022. március 20.No Comments

„Jelen kötet Rostoványi Zsolt rector emeritus 70. születésnapjának tiszteletére született egykori tanítványai, munkatársai, és a hazai nemzetközi kapcsolatok tudományterületet művelő kollégák tollából. Rostoványi Zsolt két területen tekinthető iskolateremtő tudósnak: a civilizációelmélet, valamint a Közel-Kelettel és az iszlám vallással kapcsolatos elméleti és gyakorlati megközelítések vonatkozásában. Jelen munka így nagy hangsúlyt fektet az elmúlt évtizedek iszlámmal és a tágabb Közel-Kelettel kapcsolatos témáira, az ezeket fókuszba helyező tanulmányok mellett a kötetben a nemzetközi kapcsolatok diszciplína különböző részterületeit – a diplomáciatörténetet, a nemzetközi politikaelméletet, a külpolitika-elemzést, a nemzetközi jogot, valamint a regionális-civilizációs ismeretköröket – érintő írások szerepelnek. Jelen munka rávilágít egyrészt arra a sokszínűségre, amely napjaink világpolitikai folyamatait jellemzi, másrészt Rostoványi Zsolt professzor gazdag életművének különböző állomásaira is reflektál. Ajánljuk a tanulmánykötetet elsőként az ünnepeltnek, továbbá minden olyan kollégának, érdeklődőnek, akik napjaink nemzetközi politikai folyamatait kívánják megérteni tudományos szemüvegen keresztül.”

Forrás:
A nemzetközi rendszer alakváltozásai a 21. Század elején. Tanulmányok Rostoványi Zsolt 70. születésnapja alkalmából; Csicsmann László, Kemenszky Ágnes (szerk.); Budapesti Corvinus Egyetem; ISBN: 978-963-503-907-4; DOI: 10.14267/978-963-503-907-4; 2022. március (PDF)