Skip to main content
szakirodalom

Egyenlő bánásmód a közszolgálatban

Szerző: 2022. május 1.No Comments

„…Fő kutatási területünk, az egyenlő bánásmód területére esik, annak sokrétű összefüggését vizsgálja. A mű nem vállalkozhat a közszolgálat teljes területét lefedően az egyenlő bánásmód elve működésének bemutatására, elsődlegesen az egyenlő bánásmód elvének a közigazgatás szűkebb szervezetrendszerében való működésére összpontosítunk – a kormánytisztviselői jogviszonyra, – valamint felvázoljuk, az egyenlő bánásmódoz fűződő jogok kialakulásának, működésének, és lehetséges fejlődésének egyes területeit, munka,- alap,- személyiségi,- szociális, és egyéb jogok területén. Célunk az volt e műben, hogy javítsuk a közszolgálat működését az egyenlő bánásmód elvének vizsgálatával, illetve utaljunk az egyenlő bánásmód, és egyenlő megítélés gyakorlatára. Összpontosítunk e fogalom keletkezésére, alakulására, alakítására, érvényesülésére, és érvényesítésére és érvényesíthetőségére is. Az objektív vizsgálat elsősorban dokumentumok elemzését követeli meg, de a vizsgálatban szerepet kaphat a folyamatosan alakuló tudományos, vagy szubjektív vélemények említése is…”

Forrás:
Egyenlő bánásmód a közszolgálatban; Makkos Nándor; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2022-V-12 14:30, helye: NKE Oktatási Központ 510. tárgyaló (Bp. 1083 Üllői út 82.)