Skip to main content

Találat: közszolgálat

Közszolgálati kibervédelmi képességek képzésének lehetősége

„...Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közszolgálat kiemelt célpontja a kibertámadásoknak, a közszolgálati szervezetek ellen elkövetett kibertámadások mára mindennapossá váltak. A támadások elsősorban belső és bizalmas információk megszerzésére, illetve a különféle szolgálatatások működésének korlátozására irányulnak. Ezért a szervezet egészét – a rendszer legkisebb elemétől kezdve, az információs rendszereken át, egészen az ott dolgozókig – fel kell készíteni egy esetleg támadás megelőzésére, illetve a már bekövetkezett eseményekre való reagálásra. A közszolgálatban is létfontosságú a kibervédelem folyamatos fejlesztése, a kibervédelmi képesség és...

Részletek

A közszolgálat jövője, a jövő közszolgálata: gondolatok egy OECD-vizsgálatról

„A COVID–19 járvány okozta és az azt követő válsághelyzetek új kihívások elé állították az egyes országok közszolgálati rendszereit, ezen belül pedig a közigazgatás személyzetét. Nemrégiben készült egy OECD anyag ennek empirikus vizsgálatáról. Eszerint a válság-helyzet alatti változások felgyorsítottak bizonyos korábban már elkezdődött, a közszolgálatot a munkajogi szabályozás felé visszaterelő folyamatokat, míg másokat megkérdőjeleztek, vagy új megoldások alkalmazásához vezettek. E tanulmány célja annak a kérdésnek a körüljárása, hogy ezeknek a változásoknak a kezelése még belül tartható-e a közigazgatás rezilienciáján, vagy alapvető változásokat hozó...

Részletek

Egyenlő bánásmód a közszolgálatban

„...Fő kutatási területünk, az egyenlő bánásmód területére esik, annak sokrétű összefüggését vizsgálja. A mű nem vállalkozhat a közszolgálat teljes területét lefedően az egyenlő bánásmód elve működésének bemutatására, elsődlegesen az egyenlő bánásmód elvének a közigazgatás szűkebb szervezetrendszerében való működésére összpontosítunk – a kormánytisztviselői jogviszonyra, – valamint felvázoljuk, az egyenlő bánásmódoz fűződő jogok kialakulásának, működésének, és lehetséges fejlődésének egyes területeit, munka,- alap,- személyiségi,- szociális, és egyéb jogok területén. Célunk az volt e műben, hogy javítsuk a közszolgálat működését az egyenlő bánásmód elvének vizsgálatával, illetve...

Részletek

Kormánytisztviselők (Infojegyzet)

„Az Infojegyzet a Kormány által T/3610. számon benyújtott törvényjavaslathoz készült. Az összeállítás vázolja a közszolgálat jellemzőit, a köztisztviselői kar tagozódását, illetve ismerteti a kormánytisztviselők jogviszonyát.” Forrás: Kormánytisztviselők; Infojegyzet, 2018/32.; Országgyűlés, Képviselői Információs Szolgálat; 2018. november 27. (PDF)

Részletek

A közszolgálat jogi szabályozása – Közszolgálati jog de lege lata et ferenda

„A rendezvény időpontja: 2018. március 22., csütörtök 09:00 óra A konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika főépület, (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Program 09:00 - 09:15 MEGNYITÓ I. PLENÁRIS ÜLÉS – LUDOVIKA FŐÉPÜLET, SZENT LÁSZLÓ KÁPOLNA 09:15 - 09:40 A „Közszolgálati jog és HR komplex kutatóműhely” célja, feladatai – Kiss György 09:45 - 10:10 A közszolgálat jogi megközelítése – Hazafi Zoltán 10:15 - 10:35 A közszolgálat szabályozásának alkotmányos kontrollja – Kártyás Gábor 10:35 - 11:00 Kávészünet I. SZEKCIÓ – LUDOVIKA FŐÉPÜLET, HUNYADI...

Részletek

A közszolgálat fogalma, jogi- és érdekegyeztetés szempontú vizsgálata

„Készült az OKÉT munkavállalói oldalának megrendelésére. ... I.) A közszolgálat méretének vizsgálata a statisztika figyelembevételével II.) A közszolgálat egységességének kérdése és jogi szempontú vizsgálata III.) Érdekegyeztetés a közszolgálatban IV.) Kollektív szerződések a közszférában V.) A sztrájk szabályozási kérdései és gyakorlata a közszolgálatban VI.) A garantált illetmények összehasonlítása ÖSSZEFOGLALÓ – életpályák és szakszervezeti pályák? MELLÉKLET: A közszolgálati illetmény-előmeneteli rendszerek főbb jellemzői...” Forrás: A közszolgálat fogalma, jogi- és érdekegyeztetés szempontú vizsgálata ; Berki Erzsébet, Mélypataki Gábor, Neumann László; 2017. május 16. (pdf)

Részletek

A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával

„A közszolgálati jogviszonyok jelentős számú munkavállalót érintenek. Éppen ezért ennek a relációnak az elemzése elkerülhetetlen. A közszolgálati jogviszonyok jogi megítélése régebb óta a dogmatikai viták középpontjában helyezkedik el. A viták alapját az adja, hogy egyszerre jelentkeznek benne jelentősebb számban közjogi és magánjogi elemek is. Két jogi hagyomány ütközik össze. Az egyik jogi hagyomány képviselői a közjogászok, akik a századelős gyökerekre hivatkozva hangsúlyozzák a jogviszony közjogi helyzetét, sőt akár önálló jogágiságát hangsúlyozzák. A másik hagyomány képviselői a munkajogászok, akik pedig az élethelyzetek azonosságából...

Részletek

Patyi: az NKE fejlesztése a közszolgálati életpálya kialakítását szolgálja

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) államtudományi felsőoktatási intézménnyé történő átalakítása a közszolgálati életpálya kialakítását szolgálja és nem veszélyezteti más jogászképző intézmények munkáját - hangsúlyozta Patyi András, az NKE rektora az MTI-nek. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek az NKE államtudományi felsőoktatási intézménnyé történő átalakításáról szóló javaslatot. Ebben is felidézték, hogy a kormány az Államreform Bizottság felállításáról szóló határozatában egyetértett az NKE átalakításával, így szükségessé vált az egyetem működését szabályozó törvény pontosítása. A javaslat indoklásban az is szerepel,...

Részletek

A TI észrevételei a kormánytisztviselői kar hivatásetikai kódexéről és etikai eljárási szabályzatáról

„A Transparency International Magyarország (TI) a magyar kormánytisztviselői kar hivatásetikai kódexéről és etikai eljárási szabályzatának elkészítését a hatékony közszolgálati etikai szabályozás kialakításának irányába tett fontos lépésnek tartja. A TI maga is részletesen foglalkozott a köztisztviselői etika témájával, amelynek eredményeit tanulmányban (pdf) is összefoglaltuk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kormány Korrupciómegelőzési programjában 2012. június 30-ára vállalta „Hivatásetikai Kódex kiadását a költségvetési szervek munkatársai számára. A hivatásetikai kódex tervezetének anyagi jogi része nagy részben megegyezik az állami szerveknél érvényesítendő etikai követelményekről szóló Zöld...

Részletek

Felnőttképzési módszerek és technikák az amerikai közszolgálatban − adaptációs esélyek

„...Az amerikai közigazgatás kialakításában az új tudományterület megalkotói az európaitól eltérő fogalmi regiszterben gondolkodtak. Elutasították a hierarchia csúcsán álló állam irányító szerepét, és az állam domináns szerepével szemben egy alulról építkező rendszert hoztak létre. Az amerikai közszolgálat személyi állományának egy menedzserszemléletű rendszer kihívásainak kell megfelelnie. (Stillman, 1994, 9.) Következésképpen a közszolgálati feladatellátásban az amerikai és a magyar szakemberek tradicionálisan más megközelítésben találkoznak a problémákkal, és a problémákra adandó válaszok is eltérő szakmai struktúrában jelentkeznek. Feltételezem, hogy részben ezen a területen kell keresni...

Részletek
Page 1 of 2 1 2