Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal

Szerző: 2022. május 9.No Comments

„Az általam választott téma multidiszciplináris jellegű. Kutatásom célja feltárni az információs társadalom és kiemelten az e-közigazgatás fejlődési folyamatait Magyarországon az elmúlt évtizedekben a fejlesztési célkitűzések és a megvalósítás tapasztalatai alapján.

Az előzetes kutatások alapján világossá vált, hogy ez három nagy területet érint. Az egyik vetülete az e-közigazgatási szolgáltatások köre és jellemzői, ami az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. Évtizedek óta folyik a diskurzus arról, hogy mit is takar ez a történelmileg változó fogalom, kialakulására és fejlődésére milyen tényezők hatnak, illetve milyen lehetőségeket biztosít a közszféra, illetve a nemzetgazdaság egésze számára.

A másik vetülete az infokommunikációs technológiák köre, a napról napra változó és fejlődő technológiai környezet és eszköztár. Az információs társadalom megvalósítása, a digitális átalakulás elképzelhetetlen a modern infokommunikációs technológiák fokozottabb mértékű alkalmazása nélkül.

A harmadik vetülete pedig az elért eredmények, a megvalósulás hatékonyságának a vizsgálata, pontosabban a teljesítménymérés. Számos nemzetközi és hazai teljesítménymérési lehetőség áll rendelkezésre, de nincs egyetértés abban, hogy mitől jó az állam, mitől jó a közigazgatás, egyáltalán milyen mutatókkal a módszertanokkal minősíthető az e-közigazgatás teljesítménye.

A választott kutatási téma komplex, több tudományterületet érint, így indokolt leszűkíteni az elemzést annak érdekében, hogy értékelhető tudományos eredményekhez vezessen. Az értekezés elsősorban a magyar e-közigazgatási szolgáltatások megvalósítására összpontosít a XXI. században. A hazai fejlesztések eredményei önmagukban csak korlátozottan értelmezhetők, így szükséges nemzetközi összehasonlítás is, elsősorban az Európai Unió vonatkozásában. A múlt, jelen és jövő szorosan összekapcsolódik. A múlt történéseinek, folyamatainak tudományos igényű elemzése alapján nyílik lehetőség az ok-okozati viszonyok feltárására és a jövő előrejelzésére. A tanulmánynak nem célja a teljes történelmi visszatekintés. Az egyre gyorsuló változások befolyásolják a hatékony elemzési módszerek alkalmazhatóságát. Az elmúlt 20 év adatainak a vizsgálata kellő alapot nyújthat a tendencia
felismeréséhez, becslési alapot nyújtva a jövőbeli folyamatok előrejelzéséhez…”

Forrás:
E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal; Orbán Anna; Nemzeti Közszolgálati, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2022-V-19 10:30,
helye: NKE Oktatási Központ 510. tárgyaló (1083 Budapest, Üllői út 82.)
További információ