Európai Unióinformatikaművelődéspolitika

Felhőalapú együttműködéssel Európa kulturális örökségéért: a Bizottság és a tagállamok közös kezdeményezése

Szerző: 2022. június 26.No Comments

„A Bizottság ma párbeszédet kezdeményezett a tagállamokkal a kulturálisörökség-felhő közös létrehozásáról, mely a megfelelő digitális infrastruktúra megteremtése révén hivatott elősegíteni az európai kulturális értékek megőrzését. A felhő célja a kulturális, kreatív és technológiai ágazatok közötti együttműködés és közös alkotás előmozdítása.

Az együttműködést támogató felhő a Horizont Európa programból 2025-ig előirányzott 110 millió eurós költségvetésnek köszönhetően egyedülálló infrastruktúrát hoz létre, mely eddig példa nélküli, tudományokon átívelő és nagyszabású együttműködést tesz lehetővé szakemberek, például kulturális örökséggel foglalkozó tudósok, kurátorok, levéltárosok és konzervátorok között. Élvonalbeli technológiákat fog biztosítani a műtárgyak digitalizálásához, a műalkotások kutatásához és az adatok dokumentálásához, ami jelentősen előmozdítja és új digitális dimenzióval egészíti ki a kulturális örökség megőrzését és helyreállítását. Célja, hogy megkönnyítse a fejlett technológiákhoz való hozzáférést, és felszámolja a kisebb és távoli intézmények előtt álló akadályokat.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos, a kulturális és tudományügyi miniszterek, valamint a tagállamok és az Európai Parlament magas szintű képviselői lefektették a kulturális örökség európai együttműködési felhőjének alapjait.

Eddig az európai kulturális gyűjteményeknek csupán 30–50%-át digitalizálták. A statisztikák még ennél is alacsonyabb számokat mutatnak a kulturális örökség jelentős – a mélyreható tudományos kutatás alapját képező – struktúráinak és helyszíneinek háromdimenziós ábrázolása esetében. Ezenkívül a legtöbb használatban lévő szabvány nem egységes, nyomon követhető vagy biztonságos, ami veszélyezteti Európa materiális és immateriális kulturális kincseit.

Marija Gabriel uniós biztos a következőképpen nyilatkozott: „Európa gazdag kulturális öröksége a kulturális örökség európai együttműködési felhője révén új digitális dimenzióval bővül. Ez az európai erőfeszítés elő fogja segíteni a kutatók, kurátorok és múzeumi szakemberek közötti együttműködést a kulturális örökségünk megőrzése és a kulturális tartalmakhoz való könnyű hozzáférés érdekében, amely eredményeknek így a jövő nemzedékei is részesei lehetnek. Emellett új lehetőségeket kínál a kisebb múzeumok és kulturális intézmények számára a digitalizálás előmozdítására, valamint a biztonságos és magas szakmai színvonalú közös projektekben való együttműködésre.”

A munka most kezdődik, nyolc független szakértő bevonásával készül az együttműködési felhővel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat.  A felhő fejlesztésére a Horizont Európa, az EU kutatási és innovációs programja (2021–2027) keretében kerül sor. A program első alkalommal tartalmazza a „Kreativitás, kulturális örökség és társadalmi befogadás” témakörrel foglalkozó klasztert, amelynek teljes költségvetése a 2021–2027-es időszakra 2,28 milliárd EUR. A Bizottság szorosan együtt fog működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy előkészítse a Horizont Európa munkaprogramját a számításifelhő-infrastruktúra kialakításának, szolgáltatásainak és eszközeinek megvalósítása érdekében. Az előirányzott költségvetés 110 millió EUR, a pályázati felhívásokat várhatóan 2023-ban és 2024-ben teszik közzé.

Háttér-információk

A Horizont Európa „Kreativitás, kulturális örökség és társadalmi befogadás” klaszterének cselekvései előmozdítják az egyre inkább zöld és digitális európai kulturális örökséget.  Az EU különböző programok révén ösztönzi az innovációt és a kreativitást a művészeti ágazatban, valamint a kulturális és kreatív iparágakban.  A Kreatív Európa program első alkalommal irányoz elő ágazati támogatást a kulturális örökség számára.

Az új európai Bauhaus kezdeményezés a társadalmi befogadás, a fenntarthatóság és az esztétika terén tett uniós erőfeszítések vezérfonala. A kulturális ágazat sürgető jelzéseit követően a számításifelhő-infrastruktúra hozzá fog járulni ahhoz, hogy a digitális korban jobban meg lehessen őrizni az egyedülálló európai műtárgyakat, kultúrtájakat, történelmi helyszíneket és épületeket.

Az előző uniós kutatási és innovációs program, a Horizont 2020 keretében több mint 60 millió EUR-t fordítottak kutatási és innovációs tevékenységekre a tárgyi és szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló eszközök és módszerek kidolgozása érdekében; emellett kiemelt szerepet játszott a veszélyeztetett örökség védelme az illegális kereskedelemmel szemben, a kulturális örökséghez való hozzáférés elősegítése és a kulturális turizmus előmozdítása is.

További információk

Adatlap

Európa digitális jövőjének alakítása

A Bizottság ajánlása a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről

Jelentés a kulturális örökségre vonatkozó európai együttműködésen alapuló számítási felhőről

A Horizont Európa kulturális örökségre vonatkozó felhívásai

Forrás:
Felhőalapú együttműködéssel Európa kulturális örökségéért: a Bizottság és a tagállamok közös kezdeményezése; Európai Bizottság; 2022. június 21.