Európai Uniómédiapolitika

Külföldi információmanipuláció és beavatkozás: az Európai Unió Tanácsa következtetéseket hagyott jóvá az EU szerepvállalásának és reagálási képességének megerősítéséről

Szerző: 2022. július 24.No Comments

„A Tanács a mai napon a külföldi információmanipulációról és beavatkozásról szóló következtetéseket hagyott jóvá.

Az Ukrajnával szemben indított orosz invázió és az Oroszország által ennek keretében kifejtett háborús propaganda rávilágított arra, hogy sürgősen fel kell lépni a – nemcsak az orosz, hanem a globális közönséget célzó – külföldi információmanipulációval és beavatkozással szemben.

A következtetések hangsúlyozzák, hogy a külföldi információmanipulációt és beavatkozást gyakran szélesebb körű hibrid hadjáratok részeként használják, és célja a demokratikus társadalmaink megtévesztése, félrevezetése és destabilizálása a kulturális és társadalmi súrlódások stratégiai és összehangolt módon történő előidézése és kihasználása révén. Oroszország az általa Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agresszió során fokozta ezeknek a beavatkozási technikáknak az alkalmazását.

A következtetések tanúbizonyságot tesznek arról, hogy az EU elkötelezett aziránt, hogy megerősítse elkötelezettségét e fenyegetés minden szinten történő kezelése érdekében, különösen az ENSZ-szel és más nemzetközi és regionális szervezetekkel, illetve azok keretén belül folytatott multilaterális szintű szerepvállalás formájában. A Tanács felkéri az összes érintett felet, hogy fokozzák a dezinformációra, valamint a külföldi információmanipulációra és beavatkozásra vonatkozó nemzetközi elvek kidolgozására irányuló munkát.

A Tanács felkéri továbbá a főképviselőt és a Bizottságot, hogy tegyenek javaslatokat arra, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok maradéktalan tiszteletben tartása mellett milyen jól körülhatárolt intézkedések hozhatók a külföldi információmanipulációt és beavatkozást folytató szereplőkkel szemben, amikor erre az EU közrendjének és közbiztonságának védelme céljából szükség van.

Ülések

Forrás:
Külföldi információmanipuláció és beavatkozás: a Tanács következtetéseket hagyott jóvá az EU szerepvállalásának és reagálási képességének megerősítéséről; Európai Unió Tanácsa; 2022. július 18.