Európai Uniófenntartható fejlődésgazdaságkörnyezetvédelempolitikatechnikatudomány

Jóváhagyták az első „Irány az 55%!”-javaslatot: az EU megerősítette az új személygépkocsikra és könnyű haszonjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási célértékeket

Szerző: 2022. október 30.No Comments

„A Tanács és az Európai Parlament ideiglenes politikai megállapodásra jutott az új személygépkocsikra és könnyű haszonjárművekre vonatkozó szigorúbb szén-dioxid-kibocsátási előírásokról. A cél az, hogy előrelépés történjen a kibocsátásmentes mobilitás irányában.

A hivatalos elfogadásig a társjogalkotók a következőkben állapodtak meg:

  • 55%-os CO2-kibocsátáscsökkentési célérték az új személygépkocsik, és 50%-os célérték az új könnyű haszonjárművek számára 2030-ig (a 2021-es szinthez képest)
  • 100%-os CO2-kibocsátáscsökkentési célérték mind az új személygépkocsik, mind az új könnyű haszonjárművek tekintetében 2035-ig

Ezzel a megállapodással az EU-ban megnyílik az út a modern és versenyképes gépjárműipar előtt. A világ változóban van, nekünk pedig továbbra is az innováció élvonalában kell maradnunk. Bízom benne, hogy sikerül a javunkra fordítani ezt a technológiai átmenetet. A tervezett ütemezéssel a célokat a személygépjármű-gyártók is teljesíteni tudják majd. – Jozef Síkela, cseh ipari és kereskedelmi miniszter

Most született először megállapodás egy, az „Irány az 55%!” intézkedéscsomaghoz tartozó javaslatról: ez határozottan jelzi, hogy az EU eltökélten halad a klímasemlegesség és a zöld átállás felé. A kibocsátásmentes mobilitásnak alapvető szerepe lesz abban, hogy lelassuljon az éghajlatváltozás, amely súlyos zavarokat okozhat társadalmunk számos szférájában – többek között a környezet, a migráció, az élelmezésbiztonság és a gazdaság szempontjából. – Anna Hubáčková, cseh környezetvédelmi miniszter

A kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járművekre vonatkozó szabályozási ösztönző mechanizmus 2030-ig marad érvényben. E mechanizmus lehetővé teszi, hogy a gyártókra kevésbé szigorú CO2-kibocsátási célértékek vonatkozzanak, amennyiben a kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású járművek eladásában teljesítenek bizonyos referenciaszinteket. A társjogalkotók megállapodtak abban, hogy 2030-ig ezt a referenciaszintet a személygépkocsik esetében 25%-ra, a könnyű haszonjárművek esetében pedig 17%-ra emelik.

A megállapodás tartalmaz egy, a CO2-semleges üzemanyagokra vonatkozó szövegrészt is, amely szerint az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a Bizottság javaslatot fog tenni a CO2-semleges üzemanyaggal üzemelő járművek 2035 utáni kizárólagos nyilvántartásba vételére az uniós joggal összhangban, a járműállományra vonatkozó normák hatályán kívül és az Unió klímasemlegességi célkitűzésének megfelelően.

A megállapodásban szerepel továbbá egy felülvizsgálati záradék, amely biztosítani fogja, hogy a Bizottság 2026-ban részletesen kiértékelje a 100%-os kibocsátáscsökkentési célértékek elérése terén tett előrelépést, valamint e célértékek felülvizsgálatának szükségességét, figyelembe véve a technológiai fejlődést – többek között a hálózatról tölthető hibrid technológiák tekintetében –, továbbá a kibocsátásmentességre való megvalósítható és társadalmilag méltányos átállás jelentőségét.

A megállapodás emellett megerősíti a rendeletek egyéb rendelkezéseit is, köztük a következőket:

  • azon karbonkreditek maximális értékének csökkentése, amelyeket a gyártók a közúti CO2-kibocsátást igazolhatóan csökkentő ökoinnovációkért kaphatnak: a 2030-tól 2034-ig tartó időszakban ez az érték (a jelenleg meghatározott 7 g/km-hez képest) évi 4 g/km-re csökken.
  • A Bizottság 2025-ig közös uniós módszertant dolgoz ki az uniós piacon forgalomba hozott személygépkocsik és könnyű haszonjárművek teljes életciklusra számított CO2-kibocsátásának, valamint az e járművek által fogyasztott üzemanyagoknak és energiának az értékelésére. E módszertan alapján a gyártók önkéntes alapon jelentést tehetnek a Bizottságnak az általuk forgalomba hozott új járművek teljes életciklusra számított kibocsátásairól.

A megállapodás 2035 végéig továbbra is eltérést tesz lehetővé a kis sorozatú gyártók számára.

Az ideiglenes politikai megállapodás szövege hamarosan elérhetővé válik.

Háttér és a további lépések

A javaslat felülvizsgálja a jelenleg hatályos szabályokat, amelyeket legutóbb 2019-ben módosítottak. A háromoldalú tárgyalások során elért ideiglenes politikai megállapodást most a Tanácsnak és a Parlamentnek hivatalosan el kell fogadnia.

A rendelet szerint minden gyártó köteles biztosítani, hogy a járműállományukat alkotó, egy adott naptári évben újonnan nyilvántartásba vett járművek átlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg az adott évre érvényes fajlagos kibocsátási célértéket. A gyártók továbbra is forgalomba hozhatnak belső égésű motorral felszerelt járműveket, de ha egy adott évben túllépik kibocsátási célértéküket, a többletként kibocsátott CO2-ért g/km-enként és nyilvántartásba vett járművenként 95 EUR díjat kell fizetniük. Ennek eredményeként – az elfogadott új célértékek révén – a kibocsátásmentes járművek végül olcsóbbá válnak, mint a fosszilis tüzelőanyaggal működő járművek.

Ehhez kapcsolódóan az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló rendelet (AFIR) felülvizsgálata révén – amelyet a Tanács és a Parlament jelenleg tárgyal – megvalósulhat egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely biztosítja majd, hogy a járművezetők valamennyi tagállamban fel tudják tölteni járműveiket.

A személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási előírások felülvizsgálatára irányuló javaslat az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag részét képezi. Az Európai Bizottság 2021. július 14-én terjesztette elő az intézkedéscsomagot, amelynek célja annak lehetővé tétele az Unió számára, hogy nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szintekhez képest 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse, valamint hogy 2050-ig elérje a klímasemlegességet.

A Parlament a 2022. június 8-i plenáris ülésén számos módosítást fogadott el a bizottsági javaslatra vonatkozóan. A Környezetvédelmi Tanács 2022. június 29-én a javaslatra vonatkozóan általános megközelítést alakított ki.

Forrás:
Jóváhagyták az első „Irány az 55%!”-javaslatot: az EU megerősítette az új személygépkocsikra és könnyű haszonjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási célértékeket; EU Tanácsa; Sajtóközlemény 2022. október 27.
Infografika – „Irány az 55%!”: miért szigorítja az EU a személygépkocsikra és a kisteherautókra vonatkozó CO2-kibocsátási előírásokat?; EU Tanácsa; Sajtóközlemény 2022. október 27.
Környezetvédelem
„Ez az oldal áttekintést nyújt a Tanács és az Európai Tanács által a környezetvédelem terén végzett munkához kapcsolódó sajtóközleményekről és szakpolitikákról, valamint a közelmúltban megtartott és hamarosan sorra kerülő ülésekről.”
Klímasemlegesség
„Ez az oldal azokról a sajtóközleményekről és szakpolitikákról, valamint közelmúltbeli és soron következő ülésekről nyújt áttekintést, amelyek a 2050-re elérendő uniós klímasemlegességi célkitűzés érdekében a Tanácsban és az Európai Tanácsban végzett munkához kapcsolódnak.”