Skip to main content
Európai Uniógazdaságközigazgatási informatika

Adózás: A digitális átállás megvalósítása a héacsalás elleni küzdelem előmozdítása és az uniós vállalkozások támogatása érdekében

Szerző: 2022. december 12.No Comments

„Az Európai Bizottság a mai napon egy sor intézkedést javasolt annak érdekében, hogy a digitalizáció felkarolása és előmozdítása révén korszerűsítse és hatékonyabbá tegye az EU hozzáadottértékadó-rendszerét a vállalkozások számára, valamint ellenállóbbá tegye a szóban forgó rendszert a csalással szemben. A ma előterjesztett javaslat további célja a platformgazdaság fejlődése által a héa kapcsán felvetett kihívások kezelése.

A héabevétel-kiesésre vonatkozó legfrissebb, szintén ma közzétett adatok szerint a tagállamok 2020-ban 93 milliárd euró héabevételtől estek el. Konzervatív becslések szerint a hiányzó bevételek egynegyede esetében a bevételkiesés közvetlenül az EU-n belüli kereskedelemhez kapcsolódó héacsalásnak tudható be. Ezek a veszteségek nyilvánvalóan hátrányosan érintik az általános államháztartást egy olyan időszakban, amikor a tagállamok sorra módosítják költségvetésüket annak érdekében, hogy kezelni tudják az energiaárak közelmúltbeli ugrásszerű emelkedéseinek és Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának társadalmi és gazdasági hatásait. Emellett az uniós héaszabályozás bizonyos esetekben továbbra is megterhelőnek bizonyulhat a vállalkozások – különösen a kkv-k és más, határokon átnyúló tevékenységet folytató vagy határokon át terjeszkedni kívánó vállalatok – számára.

A ma javasolt kulcsfontosságú intézkedések segíteni fogják a tagállamokat abban, hogy évente akár 18 milliárd euróval nagyobb összegű héabevételt szedjenek be, miközben előmozdítják a vállalkozások, köztük a kkv-k növekedését:

  • Az e-számlázáson alapuló valós idejű digitális jelentéstételre való áttérés az EU-ban határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások esetében

Az új rendszer bevezeti az elektronikus számlázáson alapuló, valós idejű digitális héabevallást, amely révén a tagállamok a héacsalás és különösen a körhintacsalás elleni küzdelem fokozásához szükséges értékes információkhoz jutnak. Az e-számlázásra való áttérés akár évi 11 milliárd euróval is csökkenti a héacsalás miatt kieső bevétel összegét, valamint évente több mint 4,1 milliárd euróval mérsékli az uniós kereskedők adminisztratív és megfelelési költségeit az elkövetkező tíz évben. Biztosítja továbbá, hogy a meglévő nemzeti rendszerek Unió-szerte közeledjenek egymáshoz, és utat mutat azon tagállamok számára, amelyek az elkövetkező években a belföldi kereskedelemre vonatkozó nemzeti digitális jelentéstételi rendszert kívánnak létrehozni.

  • A személyszállítási és a rövid távú szálláshely-kiadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó platformokra vonatkozó aktualizált héaszabályok

Az új szabályok értelmében az említett ágazatokban a platformgazdaság szereplői lesznek felelősek a héa beszedéséért és az adóhatóságok számára történő befizetéséért azokban az esetekben, amikor a szolgáltatók ezt nem teszik meg, például azért, mert kisvállalkozások vagy egyéni szolgáltatók. Más pontosításokkal együtt ez valamennyi tagállamban egységes megközelítést biztosít, és hozzájárul az online és a hagyományos rövid távú szálláshely-kiadási és szállítási szolgáltatások közötti verseny feltételeinek kiegyensúlyozottabbá tételéhez. Megkönnyíti a kkv-k életét is, amelyeknek máskülönben minden olyan tagállamban meg kellene érteniük és be kellene tartaniuk a héaszabályokat, ahol üzleti tevékenységet folytatnak .

  • EU-szerte egységes héanyilvántartás bevezetése

A ma előterjesztett javaslat az online vásárlás lehetőségét kínáló vállalatok által igénybe vehető, már meglévő egyablakos héaügyintézési modellre építve lehetővé tenné a más tagállambeli fogyasztók részére értékesítő vállalkozásoknak, hogy az egész EU-ra vonatkozóan csak egyszer vetessék magukat nyilvántartásba héaalanyként, és héakötelezettségeiket egyetlen online portálon keresztül, egyetlen nyelven teljesítsék. Becslések szerint ez a lépés tíz év alatt mintegy 8,7 milliárd eurót takaríthat meg a vállalkozások, különösen a kkv-k számára a nyilvántartásba vételi és adminisztratív költségek tekintetében. A héa beszedésének javítását célzó további intézkedések közé tartozik az egyablakos importügyintézési rendszer kötelezővé tétele egyes olyan platformok számára, amelyek megkönnyítik az EU-n belüli fogyasztók részére történő értékesítést.

Következő lépések

A Bizottság a ma előterjesztett javaslatcsomagot a következő három uniós jogszabály módosításának formájában dolgozta ki: a héairányelv (2006/112/EK irányelv), a 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet és a közigazgatási együttműködésről szóló 904/2010/EU tanácsi rendelet.

A Bizottság a jogalkotási javaslatokat jóváhagyás céljából a Tanács, illetve konzultáció céljából az Európai Parlament és a Gazdasági és Szociális Bizottság elé terjeszti.

További információk

Kérdések és válaszok: Héa a digitális korban

Kérdések és válaszok: A héabevétel-kiesésről szóló 2022. évi jelentés

Tájékoztató a „Héa a digitális korban” című javaslatcsomagról

Tájékoztató a héabevétel-kiesésről szóló 2022. évi jelentésről

A „Héa a digitális korban” című javaslatcsomagról további információk (beleértve a jogalkotási szövegeket is) az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság weboldalán találhatók.

A héabevétel-kiesésről szóló 2022. évi jelentésről további információk az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság weboldalán találhatók.

Forrás:
Adózás: A digitális átállás megvalósítása a héacsalás elleni küzdelem előmozdítása és az uniós vállalkozások támogatása érdekében; Európai Bizottság; 2022. december 8.