Európai Uniógazdaságművelődéspolitikatársadalomterületfejlesztés

Az új európai Bauhaus az európai zöld megállapodás fontos katalizátora, tovább bővítik a finanszírozását

Szerző: 2023. január 23.No Comments

„A Bizottság közzéteszi az új európai Bauhaus első eredményjelentését, amely számba veszi a kezdeményezés első két évében elért eredményeket, valamint bemutatja a program iránytűjét, vagyis az új projektek első értékelési eszközét is. Az új európai Bauhaus a polgárok és szervezetek átfogó, egész Európára kiterjedő közösségét hozta létre, amely a fenntarthatóságot, az inkluzivitást és az esztétikumot ötvöző közös jövőképen dolgozik. Az új európai Bauhaus legfontosabb tevékenységei – mint például a díjak, az első fesztivál és a labor – mind sikeresen megvalósították kitűzött céljaikat, és létrehoztak egy alulról felfelé építkező transznacionális hálózatot. A több mint 100 millió euró összegű eddig odaítélt európai finanszírozásnak köszönhetően Európa-szerte folyamatban vannak az új európai Bauhaus kisebb és nagyobb léptékű projektjei. A Bizottság csak a 2023–24-es időszakban további 106 millió euróval növeli a projektek finanszírozását, a Horizont Európa program célzott forrásait felhasználva.

Az új európai Bauhaus-mozgalom

A kezdeményezés mozgalommá nőtte ki magát, amely mögött egy aktív és folyamatosan növekvő, az Európai Unió tagállamaiban és azokon túl is jelen lévő közösség áll.

Több mint 600 hivatalos partnerszervezetének köszönhetően – melyek közt uniós szintű hálózatok és helyi kezdeményezések egyaránt megtalálhatók – az új európai Bauhaus polgárok millióit éri el. A kezdeményezés sikeresen összefogja a különböző hátterű résztvevőket, a művészet és a design világától, a kulturális és kreatív iparágaktól, illetve a kulturális örökségvédelmi intézményektől kezdve egészen az oktatási, tudományos és innovációs szakemberekig, beleértve a helyi és regionális önkormányzatokat, valamint a polgári kezdeményezéseket is.

Az új európai Bauhaus a kezdetektől fogva bátorítja és inspirálja a helyi, regionális és nemzeti szereplőket a programhoz kapcsolódó saját kezdeményezések létrehozására. Az új európai Bauhaus célzott pályázati felhívásaira, kedvezményezettjeire és közösségi tagjaira vonatkozó információkhoz való átlátható hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság létrehozott egy irányítópult elnevezésű eszközt, amely a programhoz kapcsolódó, interaktív térkép formájában működő átfogó adatbázis.

Az új európai Bauhaus közössége Ukrajnában is aktív. A program hozzájárul mind a sürgősségi lakhatási megoldásokhoz, mind a hosszú távú újjáépítési tervezéshez. Az új európai Bauhaus laboratóriuma három kísérleti projektet működtet (a sürgősségi lakhatás, a körforgásosság és a kapacitásépítés témájában), ezenkívül összesítették az ukrán önkormányzatok és az érdekelt felek (pl. építészek, várostervezők, diákok és építőipari vállalatok) rövid és hosszú távú újjáépítési szükségleteit. A kísérleti projektek eredményei alapján 2023 első negyedévétől kezdve számos kapacitásépítési eszköz áll majd rendelkezésre az ukránok, az új európai Bauhaus partnerei és a nemzetközi újjáépítési szakértők számára.

A jelentős uniós beruházások kézzelfogható eredményeket hoznak

A különböző uniós programokból származó széles körű finanszírozásnak köszönhetően az új európai Bauhausnak lehetősége nyílt helyszíni, kézzelfogható változásokat is végrehajtani. 2022-ben kiválasztották és elindították az új európai Bauhaus első hat bemutatóprogramját – nagyszabású és megismételhető helyi átalakítási projekteket –, amelyeket a Horizont Európa program keretében finanszíroztak. Ezekhez 2023-ban tíz újabb program fog csatlakozni a kohéziós politika európai innovatív cselekvései keretében. 2021–2022-ben az Európa-szerte elindított kisebb léptékű projektekkel együtt már több mint 100 millió eurót fektettek a többéves pénzügyi keret különböző programjainak támogatásával az új európai Bauhaus projektjeibe.

Minden egyes tagállam felvett az új európai Bauhausra vonatkozó rendelkezéseket a 2021–2027-es kohéziós programjába, és ezzel előkészítették a kohéziós finanszírozás lehetőségét a program által inspirált projektek számára.

Az új európai Bauhaus iránytűje segít útbaigazítani a projektfejlesztés és -értékelés résztvevőit

A Bizottság a mai napon bemutatja az új európai Bauhaus iránytűjét is. Ez egy értékelési eszköz, amely segít megérteni, hogy egy adott projekt milyen mértékben testesíti meg az új európai Bauhaus megközelítését. Az eszköz részletesen ismerteti a programhoz tartozó három alapérték, a fenntarthatóság, az inkluzivitás és az esztétikum jelentését az adott kontextusban, valamint a részvétel és a transzdiszciplinaritás működési elve szerinti összehangolhatóságukat és kombinálhatóságukat. Az iránytű alapján részletesebb értékelési eszközöket is ki fognak dolgozni, elsőként az épített környezetre vonatkozóan.

További lépések

A Bizottság folytatni fogja az új európai Bauhaus uniós programokban való érvényesítésére irányuló munkáját, részben a kohéziós politikának köszönhetően, és növelni fogja a kezdeményezés finanszírozását. 2023-ban és 2024-ben több mint 106 millió eurót különítenek el az új európai Bauhaus célzott pályázati felhívásaira a Horizont Európa küldetése és klaszterei keretében.

A készségek európai évével összefüggésben az új európai Bauhaus 2023-as díjaival az oktatásra összpontosítanak, és kiterjesztik a földrajzi lefedettséget az uniós tagállamok mellett a Nyugat-Balkánra is. Idén az új európai Bauhaus kifejleszt egy akadémiát is, és képzéseket szervez a fenntartható építőiparról, a körforgásosságról és a bioalapú anyagokról, hogy felgyorsítsa az ágazat átalakulását.

A már folyamatban lévő projektek – például a laboratórium – tovább folytatódnak, hogy az új európai Bauhaus minden szakpolitikába beépülhessen. Az új európai Bauhaus ezenkívül fontos feladatának tekinti jelenlétének növelését azokban az országokban és régiókban – beleértve a vidéki területeket is – ahol a programhoz kapcsolódva eddig csak kevés tevékenység folyt.

Az Erasmus+ „Fedezd fel az EU-t” elnevezésű új európai Bauhaus útvonalainak köszönhetően a fiatal európaiak hamarosan felfedezhetik Európa lenyűgöző tájait és városait, miközben megismerkedhetnek az új európai Bauhaus-projektekkel.

További információk

Az új európai Bauhaus honlapja

Az új európai Bauhaus LinkedIn oldala

Az új európai Bauhaus Instagram-fiókja

Forrás:
Az új európai Bauhaus az európai zöld megállapodás fontos katalizátora, tovább bővítik a finanszírozását; Európai Bizottság; 2023. január 17.