jogközigazgatás: magyarszakirodalom

Jogászegyleti Értekezések 2022

Szerző: 2023. január 29.No Comments

„…A Jogászegyleti Értekezések 2022 című kötetben megjelent összesen tizenöt tanulmány három nagy jogterületet fog át: a büntetőjogot, a közigazgatási jogot és a polgári eljárásjogot. Az elmúlt években mindhárom jogterület jelentős átalakuláson, fejlődésen ment keresztül. Új kódexek születtek, így még nem beszélhetünk teljesen kiforrott gyakorlatról sem.
A kitűzött célnak megfelelően, a kötetben megjelent írások elsődlegesen a gyakorló jogászok számára nyújthatnak segítséget. A szerzők egy része azonban a jogalkotónak címzett javaslatokat is megfogalmazott.

Közigazgatási jog
* Baranyi Bertold – Aszalós Dániel: Az azonnali jogvédelem: azonnali? jogvédelem?
* Barabás Gergely: A közigazgatási cselekmény semmissége az új közigazgatási jogorvoslati rendszerben
* Forgács Anna: A népszavazási bíráskodás egyes perjogi kérdései
* Kis Krisztián: A közigazgatási jogorvoslati rendszer átalakítása: hangsúlyeltolódások
* Papp Dorottya: A Kp. hatályosulásának egyes kérdései a gyakorlatban – a felülvizsgálati eljárás szemszögéből
…”

Forrás:
Jogászegyleti Értekezések 2022; Bodzási Balázs (szerk.); Magyar Jogász Egylet; ISSN 2939-6069; 2022
Letöltés PDF-ben