Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarpolitikatársadalomtörvények, határozatokUncategorized

A magyar építészetről szóló törvény koncepciója

Szerző: 2023. március 5.március 6th, 2023No Comments

„A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket a tarsadalmiegyeztetes@ekm.gov.hu e-mail címre küldhetik meg 2023. március 9-éig.
Dokumentumok letöltése (tömörített)
File letöltése (PDF)

1. A Törvény preambuluma

A 2022-ben alakult magyar kormány tárcát adott az építés ügyének. Az Építési és Közlekedési Minisztérium az életminőség garanciáját Magyarország Alaptörvénye XXI. cikkének (1) bekezdése alapján határozza meg, miszerint Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Az Alaptörvényben megfogalmazott állampolgári jog érvényre juttatása és védelme minden állami vezető közvetlen feladata, a helyi önkormányzatok, az építészeti és mérnöki szakma, a gazdálkodó szervezetek és a természetes személyek, azaz az egész társadalom összehangolt felelőssége, egyúttal alapvető érdeke. Ezen oknál fogva – valamint az egyre élesebben jelentkező gazdasági, energetikai, biztonságpolitikai kihívásokra válaszul – az új szabályozási keretrendszer az egészséges környezethez való elidegeníthetetlen jog védelméhez igazodva, és annak érdekében alakítja az építésügy rendszerét.

A jogalkotó szándéka szerint az új építészeti törvény időszerűségét szellemiségének korszerűsége fejezi ki. Olyan törvényt alkotunk, amely az életminőség- és az értékvédelem alapvető igényén túl méltóképp képviseli minden magyar állampolgár, a települések, helyi közösségek és az építész szakma érdekeit, óvja a zöldfelületeket és meglévő épített örökségünket, elősegíti a gazdaság energiatudatos átalakítását, ösztönzi a minőségi és fenntartható építészetet, a tájépítészetet és a környezetalakítást. Az elmúlt évszázad urbanizációjából adódó káros hatások orvoslása érdekében kiemelt figyelmet kell szentelnünk a környezet, az élővilág, a zöldfelületek, a biotóp védelmének, fennmaradt természeti értékállományunk konzerválásának és gyarapításának, valamint a zöldinfrastruktúra fejlesztésének. Ennek érdekében átfogó és mindenre kiterjedő komplex szemlélet alapján a gyakorlatban három törvény összeolvasztásával, egyszerűsítésével és a kor kihívásainak megfelelő továbbgondolásával új törvényt kerül megalkotásra és számos törvény módosul.

A magyar építészetről szóló törvény és hozzá kapcsolódó törvénymódosítások a XXI. század kihívásaira válaszolnak, a kritikai regionalizmus-alapú megközelítés elvét, a nemzetközi kitekintések és a szakmaképviseletek tapasztalatait ötvözik, a feltétlenül szükséges szemléletváltás nyomán az épített környezet védelmét annak alakítása elé helyezik, óvják a zöldfelületeinket, ösztönzik a vidéki és a városi épített értékek megőrzését, és támogatják a minőségi építészet újabb alkotásainak megszületését…”

Forrás:
A magyar építészetről szóló törvény koncepciója; Építési és Közlekedési Minisztérium; 2023. március 1.