Skip to main content
közigazgatási informatikapolitikatörténelem

Meghalt Fekete Gábor, a magyar e-közigazgatási intézményrendszer felépítésének kiemelkedő alakja

Szerző: 2023. augusztus 18.augusztus 20th, 2023No Comments

„Megdöbbenve fogadtuk a hírt, hogy méltósággal viselt betegség után elhunyt Fekete Gábor, kerületünk első szabadon választott polgármestere.

Fekete Gábor 1963-ban született Sárváron, tanulmányait a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán végezte. Szakmai pályáját fejlesztőmérnökként 1986-ban az EMG-ben kezdte, és mindig büszkén emlékezett az ott eltöltött évekre.

Már a ’80-as évek közepétől kezdve tagja volt a lelkes, politikával foglalkozó nemzedéknek, 1988-ban pedig részt vett a XVI. kerületi EMG Fidesz-csoport megalapításában. 1990-ben egyedüli fideszes polgármesterként nyert kerületünkben, amit a teljes cikluson keresztül vezetett.

4 évig vezette a kerületet, ez idő alatt kezdődött többek között a telefonhálózat fejlesztése, illetve megvalósult az éves költségvetés és az intézménygazdálkodás teljes reformja.
A Kertvárosban eltöltött évek után a Citynform Rt. igazgatói posztját töltötte be, ahol munkatársaival az önkormányzati informatikai rendszerek működésének reformját készítette elő, melynek eredményeként létrejött egy olyan korszerű, integrált önkormányzati rendszer, amelyet 15 éven át 200 intézmény és fenntartó használt.

Demokráciafelfogásával olyan alapokat teremtett a XVI. kerületi önkormányzatiságban, amelyek a mai napig segítenek abban, hogy a helyi politikusok a kerület érdekeit helyezzék minden más elé. A kerület fejlesztését, fejlődését szem előtt tartó személyisége miatt még azok is tisztelték és becsülték, akik nem mindenben vallottak azonos nézeteket vele.

Munkájának köszönhetően nyerte el jelenlegi formáját az Erzsébet-liget és környéke, hiszen elérte azt, hogy a kivonuló szovjet csapatok ingatlanai ne váljanak szabad prédává, hanem azok helyén a XVI. kerületiek számára lakások, köz- és egészségügyi intézmények létesüljenek.

A rendszerváltozást követő időszakban, támogató hozzáállásának köszönhetően egyedülállóan sok karitatív, civil és sportegyesület alakult és kezdte meg működését a kerületben.

Mindvégig lelkes kertvárosi, igazi lokálpatrióta személyt veszítettük el, aki mélyen hívő keresztényként, hittel felvértezve, tapasztalatával, ötleteivel, sokszor saját kezével igyekezett mindenhol, mindenben segíteni. Segíteni embertársainak, ismerőseinek, barátainak és sokszor rengeteg plusz terhet vállalva magának a Kertvárosnak is. Rengeteget olvasott, kutatott és mindig tanult is valami újat.

1999-től a Miniszterelnöki Hivatal munkatársa, majd a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője volt.
2000-ben a Károlyi Palota Kulturális Központ főigazgató-helyetteseként dolgozott.
2000-2002 között a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság programkoordinációs főosztályvezetőjeként az információs társadalom programok irányítását végezte, majd az Informatikai és Hírközlési Minisztérium főosztályvezetőjévé nevezték ki.

2003-tól a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kht. közigazgatási programvezetőjeként irányította a kistérségi társulási modellkísérlet közigazgatás-fejlesztési projektet, melyhez közvetlen központi támogatás járult.

2010-től a Vidékfejlesztési Minisztériumban miniszteri biztos, ahol többek között feladata volt a saját ötleteként elindított Közhiteles Címregiszter (KCR) projekt, ami rendet kívánt tenni a több szakmai terület határterületén mozgó címinformációk inkonzisztenciájában, rá jellemző módon a projekt nem csupán ötlet volt, hanem igazgatásilag is átgondolt módon indult útjára.

Ezt követően az újonnan létrehozott Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkára lett Dr. Navracsics Tibor miniszter irányításával.
A KIM-ben töltött évek alatt Fekete Gábor kiemelkedő szerepet vállalt a magyar e-közigazgatási intézményrendszer felépítésében és a kormányzati informatika fejlesztésében. Mindig kiemelt célként tartotta szem előtt a különböző adatbázisok, illetve nyilvántartó rendszerek közötti átjárhatóságot, az “interoperabilitás” megteremtését. Szakmai felügyelete alatt született meg az e-ügyintézés új koncepciója és törvényi szabályozási keretei, továbbá – európai uniós fejlesztésekből – ekkor jöttek létre azok a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök – mint pl. a központi azonosítás, elektronikus űrlap benyújtás, aláírás és fizetés), amelyek a papír mentes közigazgatási működésnek jelenleg is fontos alapjai.

A KIM megszűnését követően, 2014-től az Országos Bírósági Hivatal informatikáért felelős elnökhelyettese lett, innen nevezték ki 2015-ben a Földmérési és Távérzékelési Intézet élére főigazgatónak. 2016-ban azt a feladatot kapta, hogy az Intézetet építse be Budapest Főváros Kormányhivatalába, a zökkenőmentes átalakítást követően, 2018-ig főosztályvezetőként vezette a szervezetet. Ezt követően 2019-ig a Lechner Lajos Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Méltósággal viselt betegsége miatt egy idő után már nem vállalt fontosabb kormányzati megbízatásokat, ugyanakkor évekig szakértője volt a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsnak, valamint aktív tagja volt több szakmai civil szervezetnek is.

Ötletei, intellektusa, integratív hozzáállása kiemelkedő közigazgatási gondolkodóvá tették. Életigenlő személyiségét, pozitív gondolkodását, emberségét minden munkatársa szerette, akinek alkalma volt együtt dolgozni vele. A közös munkából sokszor évtizedekig tartó mély barátságok születtek.

Halála fájó veszteség a XVI. kerület, a XVI. kerületi Önkormányzat, a XVI. kerületi lokálpatrióták, a XXI. századi közigazgatás, a digitális állam felépítésében résztvevő valamennyi kolléga és pályatárs, valamint mindenki számára, aki ismerte Őt. Munkássága, életútja mind szakmailag, mind emberileg zsinórmérték marad.

Fekete Gábort a Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Gábor, nyugodj békében!

Fekete Gábor (1963-2023)

Forrás:
A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület nekrológja, kiegészítve tisztelői és barátai, illetve a Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat információival. 2023. augusztus 18.