Skip to main content
Európai Uniógazdaságinformatikaközigazgatás: külföldönpolitikaszakirodalomtársadalomtechnikatudomány

Áldás vagy átok? A Janus-arcú MI kormányzásának kérdései – 2023. július 31.

Szerző: 2023. július 30.No Comments

A Fehér Ház már tudatában van annak, hogyan teheti biztonságosabbá az MI-t
Az Egyesült Államoknak már van ütemterve az MI-rendszerek telepítésére. A Biden által megígért végrehajtási utasításának csak át kell ültetnie ezeket az irányelveket a gyakorlatba.
The White House Already Knows How to Make AI Safer; Suresh Venkatasubramanian; Wired; 2023. július 25.

A generatív MI-vel kapcsolatban megfogalmazott szerzői jogi követeléseknek van egy alapvető hibájuk
Az írók és művészek kártérítést kérnek az MI-cégektől, amelyek állításuk szerint szerzői joggal védett művek alapján képezték ki modelljeiket. Azonban ez a jogi küzdelem nem érinti a nagyobb problémákat.
The Generative AI Battle Has a Fundamental Flaw; Will Bedingfield; Wired; 2023. július 25.

A szintetikus egészségügyi adatok „személyes adatok”?
A szintetikus adat fogalma – olyan mesterséges adat, amelyek szorosan utánozza a valódi adatok tulajdonságait és kapcsolatait – nem új keletű, de a technológiai fejlődés nyomán nagy várakozások előzik meg a szintetikus adatok használatát az egészségügyi kutatásban és innovációban. A szintetikus egészségügyi adatok valódi betegadatokból történő előállítása azonban adatvédelmi szempontból kétségeket ébreszt, mert nem világos, hogy mennyiben maradhatnak „személyes adatok”. Azaz mennyiben tartoznak az adatvédelmi szabályozás hatáskörébe.
Are synthetic health data ‘personal data’?; Colin Mitchell, Elizabeth Redrup Hill; PHG Foundation, Cambridge University; 2023. július 25. (PDF)

Az MI felügyelete: szabályozási alapelvek
Az Egyesült Államok Szenátusának Igazságügyi Bizottsága, Adatvédelmi, Technológiai és Jogi Albizottsága meghallgatásokat tart, amelyek célja, hogy segítse az MI szbályozásánal megfelelő kialakítását. 2023. július 25-én három neves tudóst és vállalkozót hallgattak meg: Stuart Russellt, Yoshua Bengiot és Dario Amodeit.
Oversight of A.I.: Principles for Regulation; U.S. Senate Committee on Judiciary, Subcommittee on Privacy, Technology, and the Law; 2023. július 25. (videóról visszanézhető) és Transcript: Senate Hearing on Principles for AI Regulation; Tech Policy Press; 2023. július 29.

Az MI katonai alkalmazásai súlyos következményekkel járnak a globális biztonságra és a hadviselésre
Ahogy a mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik, növekszik az igény a hatékony irányítási mechanizmusokra a használatának kezelésére és a lehetséges veszélyek mérséklésére. Erről egy bő áttekintést ad a cikk. A katonai alkalmazások területén a pozitív vonások taglalása után megállapítja, hogy aggodalomra is bőveb adnak okot. Felmerül a konfliktusok eszkalálódásának lehetősége, az autonóm fegyverek biztonsági rendszereinek feltörése, valamint az MI-rendszerek által kiváltott fegyverkezési verseny problémája.
Militarization of AI Has Severe Implications for Global Security and Warfare; Tshilidzi Marwala; United Nations University (UNU); 2023. július 24.

Az MI szabályozásáért hatalmas energiával folyó küzdelem egyben hangsúlyozza a neurotechnológia kormányzásának szükségességét is
A neurotechnológia (vagy neurotech) magában foglal minden olyan módszert vagy elektronikus eszközt, amely az idegrendszerrel kialakított interfészen keresztül figyeli vagy modulálja, befolyásolja az idegi aktivitást. (Wikipédia)
A neurotech kormányzása egyre sürgetőbbé válik, ahogy az eszközök egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy képesek legyenek megfejteni a rendes körülmények között rejtett gondolatokat.
„Az ágazat példátlan ütemben növekszik, és a neurotechnológiai forradalom küszöbén a társadalmaknak szembe kell nézniük az emberi identitás, az emberi méltóság, a gondolatszabadság, az autonómia, a magánélet és a jólét sajátos etikai aggályaival.” (International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) )
Scramble to regulate AI emphasizes need for neurotech governance; James Tyrrell; T_HQ; 2023. július 25.

Az uniós mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály (AI Act)elemzése: mi működik, mit kell javítani?
Politikusok és szakemberek részletezik a főbb egyeztetési területeket, és azt, hogy mi forog kockán az Egyesült Államok szemszögéből tekintve.
Analyzing the European Union AI Act: What Works, What Needs Improvement;  Shana Lynch; Stanford University, Human-Centered Artifical Intelligence (HAI); 2023. július 21.

„Bizonyos veszély leselkedik itt”: hogyan fordult az MI ellen az első csetbot megalkotója?
Joseph Weizenbaum, a számítástudomány nagy alakja, az első csetbot (ELIZA, 1966) megalkotója. De tapasztalatai nyomán nagyon határozott, kritikus álláspontot foglalt el az MI-rendszerekkel kapcsolatban, kitartva amellett, hogy soha nem szabad összetéveszteni a számítógépet az emberrel.
‘A certain danger lurks there’: how the inventor of the first chatbot turned against AI; Ben Tarnoff; The Guardian; 2023. július 25.
Joseph Weizenbaum; Wikipédia

Generatív MI és a munka jövője Amerikában
A jelentés azokat a tényezőket tekinti át, amelyek hatással vannak az Egyesült Államok munkaerőpiacára, beleértve a generatív MI termelékenységet növelő potenciálját. Többféle tényező ösztönzi a növekedést bizonyos szakmákban, és erodálja a munkahelyeket másokban.
Generative AI and the future of work in America; Kweilin Ellingrud ás munkatársai; McKinsey Global Institute, 2023. július

Hat módja lehet annak, ahogy az MI megváltoztathatja a politikát
Az MI-alapú belpolitika új korszaka jöhet. A ChatGPT mindössze kilenc hónapja jelent meg, és még mindig tanuljuk, hogyan fogja befolyásolni mindennapi életünket, karrierünket, sőt demokratikus rendszerünket is. Hat mérföldkövet javasolunk, amelyek az MI által vezérelt demokratikus politika új korszakát jelenti majd. Mindegyik elérhetőnek tűnik – talán nem a mai technológiával és az MI jelenlegi alkalmazási szintjén, de nagyon valószínű, hogy a közeljövőben igen.
Six ways that AI could change politics; Bruce Schneier, Nathan E. Sanders; MIT Technology Review; 2023. július 28.

Hogyan kívánják szabályozni az MI-t a kormányok
A cikk pillanatfelvétel az aktuális helyzetről, különös tekintettel az Egyesült Államok, az EU és Kína lépéseire. Érdemes azonban észben tartani, hogy a technológia gyors fejlődésével a dolgok szükségszerűen változni fognak.
How governments are looking to regulate AI; Economist Intelligence Unit; 2023. július 21.

Jönnek a gondolatolvasó gépek – hogyan tarthatjuk kordában őket?
A tudományos fejlődés gyorsan valósággá teszi az olyan tudományos-fantasztikus fogalmakat, mint például a gondolatolvasás – és az agyi tevékenység rögzítése és megváltoztatása kényes kérdéseket vet fel az etikusoknak, akik azon gondolkodnak, hogyan szabályozzák az agyolvasási technikákat az emberi jogok, például a magánélet védelme érdekében.
Mind-reading machines are coming — how can we keep them in check?; Liam Drew; Nature; 2023. július 24.

Közeleg az MI-re alapozott, teljesen autonóm módon vívott háború
Legénység nélküli hajók,  önirányító drónrajok. Hogyan használja fel az amerikai haditengerészet egysége a készen kapható robotikát és az MI-t, hogy felkészüljön a konfliktusok következő korszakára.
The AI-Powered, Totally Autonomous Future of War Is Here; Will Knight; Wired; 2023. július 25.

MI az emberi erőforrás menedzsmentben: kihívás az emberközpontú törekvések számára?
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentése útmutatást szándékozik adni arra vonatkozóan, hogy mikor és hol kell ösztönözni az MI használatát az emberi erőforrások kezelésében, és hol okoz valószínűleg több problémát, mint amennyit megold.
Artificial intelligence in human resource management: a challenge for the human-centred agenda?; Peter Cappelli, Nikolai Rogovsky; International Labour Organization (ILO); ILO Working paper 95; 2023. július 25.

„Mintha az apám üzent volna nekem”: gyász az MI korában
Az emberek az elveszett szeretteik csetbotjaihoz fordulnak, hogy gyászukban vigaszt találjanak. Segít-e az MI élni a halálunk után?
‘It was as if my father were actually texting me’: grief in the age of AI; Aimee Pearcy; The Guardian; 2023. július 18.

Szabályozás az MI-alapmodellek számára: az uniós mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály (AI Act) javíthatja a szabályozást a tisztességesebb verseny érdekében
A szerző Axel Voss munkatársa. Voss az Európai Parlament néppárti képviselője, és az uniós mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály (AI Act) egyik parlamenti előterjesztője.  Az uniós tervezet elemzése után a szerző következtetése az, hogy ha az EU-nak sikerül célzott és kiegyensúlyozott mesterségesintelligencia-törvényt elfogadnia, az nemcsak a rendszerszintű alapmodellek kockázatait mérsékelheti, hanem kiaknázhatja is a bennük rejlő óriási lehetőségeket. Ugyanakkor mellékhatásként élénkítheti a versenyt és csökkentheti a piaci erőfölényt. Ezzel szemben, ha az EU túlszabályoz, vagy egyáltalán nem lép fel, az megszilárdítja a meglévő piaci koncentrációt, jelentősen hátráltatja saját mesterséges intelligencia-fejlesztőit, és nem alkot megfelelő biztosítékokat. Ezzel a két forgatókönyvvel szembesülve úgy tűnik, hogy az EU számára könnyű lesz döntést hozni.
A law for foundation models: the EU AI Act can improve regulation for fairer competition; Kai Zenner; OECD.AI Policy Observatory;  OECD; 2023. július 20.