Találat: egészségügy

Állami beavatkozás és kormányzati kudarcok az egészségügyben

"A jóléti közgazdaságtan két tétele alapján piaci kudarcok hiányá­ban a kormányzat egyetlen fel­adata a jövedelmek és források elosztása. Azonban, ha valami­lyen oknál fogva nem teljesülnek a tökéletes verseny feltételei, úgy a kormányzati beavatkozás egyéb területeken is indokolt lehet. Az egészségügyben seregnyi piaci kudarc érhető tetten, ami­nek következtében az egészség­ügyi ellátások igénybevétele a társadalmilag optimális szinttől eltérő mértékű lehet. Emiatt az állam sok területen beavat­kozik az egészségügyi rendszer működésébe...Elméletileg egy tökéletesen infor­mált kormányzat kellően motivált tisztviselőkkel a javak és szolgál­tatások hatékony allokációját valósíthatná...

Részletek

Első fecske? A Dereguláció.hu közösségi portálról

Az új egészségügyi vezetés mintaszerű kezdeményezést indított. Dereguláció.hu néven olyan közösségi portált hívott életre, amely az egészségügyben dolgozók számára biztosít lehetőséget arra, hogy a munkájukat gúzsba kötő értelmetlen, felesleges, rossz szabályozás problémáit megbeszélhessék, megoldási javaslatokat fogalmazhassanak meg, értékelhessék ezeket (és egymás hozzászólásait is). Az ígéret szerint “A honlapot az egészségügyi közigazgatás vezetése, a jogalkotásért felelős szakmai csapat is használja majd, a problémafelvetések szabályozottan, szerkesztve eljutnak hozzájuk is, és a megoldások megtalálásában aktív partnereink lesznek.” A honlapot még egyetemi oktatóként jegyezte be a...

Részletek

Az elektronikus egészségügyi beavatkozások során módszeres értékelésre van szükség

Összegezés: Az elektronikus egészségügyi beavatkozások jelentős szerepet fognak játszani a 21. században Azonban, amíg nem nem lesznek megfelelőek a feladatra a szakemberek kevéssé lesznek hajlandók alkalmazni őket megkockáztatva a kudarcokat. Az elektronikus egészségügyi fejlesztéseket beavatkozásnak kell tekinteni, és úgy kell értékelni, mint az új gyógyszereket, vagy kezelési eljárásokat, tudatában léve a komplex beavatkozások értékelésének problémáinak. Eszközöket javaslunk az elektronikus egészségügyi beavatkozások értékelésére a tervezési, fejlesztési és alkalmazási szakaszban. Amellett érvelünk, hogy szükséges az elektronikus egészségügyi bevatkozások szisztematikus értékelése. Forrás: Evaluating eHealth Interventions:...

Részletek

A nagy holdingosítás

"...Ausztriában már több, mint harminc éve működik az a modell, amelyre Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár is a hazai egészségügy szerkezeti átalakításának nagy lehetőségeként tekint...Az osztrák szervezeti reform egyik sikeres megoldása a kórházak egységesítése, társasággá alakítása volt. A megoldás lényege, hogy kivonják az állami kórházakat a költségvetésből, gazdasági társaságokká alakítják, majd az egymás közelében lévőket közös gazdasági irányítás alá vonják, holdingokba szervezik. Az ily módon formálisan magánosított intézmények, egyesített kórházak köztulajdonban maradnak, de a menedzsment kvázi magáncégként működteti azokat...Veszprém megyében, ha...

Részletek

Nem népszerű az elektronikus kórlap az Egyesült Államokban

Egy újabb felmérés szerint a megkérdeztettek elsöprő többsége nem tekinti szükségesnek a bevezetését, aggodalommal tekint a bevezetésére (alapvetően a magáninformáció nyilvánossá válásának esélye miatt). Ahogy a hír megfogalmazza "most Americans simply aren't ready to have their health records converted to digital formats". Milyen szép kifejezés: még nem készek a haladás áldásait élvezni... Ráadásul a szokásos reménykedő nézet, hogy majd jön az ifjúság... sem igazolódik vissza, mert történetesen a 18-34 közöttieknek van a legtöbb ellenvetése. Ez a felmérés azért érdekes, mert az elektronikus...

Részletek
Page 82 of 82 1 81 82