Találat: gazdaság

1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről

„...1. egyetért a Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) céljaival és az építéságazat teljesítményének, termelékenységének és hatékonyságának javítása érdekében együttműködik az építésgazdaság szereplőivel, hogy az építőipari szektor technológiai váltása minél korábban megvalósulhasson; ... 10. egyetért azzal, hogy az állami beruházások során az építéságazati digitalizáció, készlethatékonyság, a beépítésre kerülő termékek minőségbiztosítása és a termékéletút-követés céljából szükséges a) az építési termékek műszaki információinak, teljesítményének és szabályozási dokumentumainak egységes, bárhol hozzáférhető, modern központi adat- és információtárának kialakítása, és b) a szállítói (forgalmazói) termékinformációs adatlap...

Részletek

Elfogadták az új építésgazdasági stratégiát, felgyorsulhat az építésgazdaság digitalizációja, tervezhetőbbek lehetnek a közbeszerzések

„Előzetes költségbecsléshez kötik az állami közbeszerzési eljárásokat, digitalizálják az épületinformációs adatokat, látogatóközponttá fejlesztik a szentendrei Nemzeti Mintaházparkot, és 24 milliárd forinttal töltik fel a következő két évben a korszerűsítési pályázatok forrását az új építésgazdasági stratégia szerint. A kormány konkrét forrásokat rendelt az általa már elfogadott Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia megvalósításához szükséges határidős feladatok többségéhez a Magyar Közlönyben megjelent, már hatályba lépett rendeletében. Az eredeti, három éve megalkotott stratégia aktualizált és kibővített változata változatlan céllal íródott, azaz, hogy minden eszközzel segítse az ágazati...

Részletek

3/2021. (VI. 2.) MK rendelet a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról

„...1. § (1) A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:...” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 101. szám; 2021. június 2.; 4327-4329. o. (PDF)

Részletek

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

„A Kormány megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálataként elkészült Turizmus 2.0 dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és annak megvalósítása érdekében felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításáról. Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke Határidő: folyamatos” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 102. szám; 2021. június 3.; 4450. o. (PDF) Lásd még: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0; Magyar Turisztikai Ügynökség; 2021. június 4....

Részletek

9/2021. (V. 31.) MvM utasítás az épített környezet értéktárról

„...9/2021. (V. 31.) MvM utasítás 2. § Az utasítás alkalmazásában a) Ágazati Értéktár Bizottság: a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § (2) bekezdése szerinti, a miniszter munkáját segítő bizottság, b) épített környezet értéktár: a Htv. 6. § (1) bekezdése alapján az épített környezet területén azonosított nemzeti értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó adatok gyűjteménye. 3. § Az épített környezet értéktár célja az épített környezet területén – ideértve a nemzetiségi és egyházi építményeket is – azonosított értékek...

Részletek

Közadatok piaci újrahasznosítása

„Az Infojegyzet áttekinti a közadatok piaci újrafelhasználásából származó gazdasági előnyöket, majd a kérdés európai uniós és magyar szabályozásának alakulását. Majd példákat hoz a közadatok megvalósult újrahasznosításaira és hangsúlyozza a mesterséges intelligencia jelentőségét a nagy mennyiségű adatok elemzése terén.” Forrás: Közadatok piaci újrahasznosítása; Samu Nagy Dániel; Országgyűlés, Képviselői Információs Szolgálat; Infojegyzet; 2021/44.; 2021. június 2. (PDF)

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2021. május 31-június 4.

Ajánlati/Részvételi felhívás Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/102 Közzététel dátuma: 2021.05.31. Ajánlatkérő: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.25. Lásd bővebben Informatikai termékek és szolgáltatások DBR ELTE Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/103 Közzététel dátuma: 2021.06.01. Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.28. Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” Érték áfa nélkül: 300.000.000,- Ft Lásd bővebben Ajánlati...

Részletek

Érzékeny adatokhoz is használhatják az Azure-t magyar vállalatok

„Elindult a Cloud & Data Center Azure Stack Hub a T-Systemsnél. A vállalat közleménye szerint ez az első olyan szolgáltatás, amely országhatáron belülre hozza az Azure-ban tárolt adatokat. Ez a szolgáltatás olyan intézményeknek és vállalatoknak is elérhetővé teszi az Azure-t, melyek nem használhattak nemzetközi felhőszolgáltatásokat, mert jogszabályi előírások miatt az érzékeny adatokat csak Magyarországon belül tárolhatták. A kritikus adatok többségét tárolhatják Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013-as törvény bizonyos érzékeny adatok tárolását csak "Magyarország területén üzemeltetett és tárolt elektronikus információs...

Részletek

A következő évtized európai turizmusa – az Európai Unió Tanács következtetései

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el, amelyben ismertette a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható és reziliens európai turisztikai ágazattal kapcsolatos elképzeléseit. A turizmus rendkívül fontos régióink fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődése szempontjából, valamint jelentős mértékben hozzájárul az európai értékek és kulturális örökség megőrzéséhez és előmozdításához is. Ugyanakkor a Covid19-világjárvány a gazdasági ágazatok közül a turizmusra mérte a legsúlyosabb csapást. A mai napon elfogadott következtetések egyértelműen jelzik, hogy a Tanács elkötelezett az európai turizmus újjáélesztése iránt. - Pedro Siza...

Részletek
Page 2 of 473 1 2 3 473