Találat: történelem

PKI, a hazai távközlésfejlesztés bölcsője

„Időpont: 2015.06.04. 14:00 Hely: Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF), az Óbudai Egyetem (OE), és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy Számítástechnikai Műhelyek sorozat következő rendezvényére, melyen ezúttal a PKI, a hazai távközlésfejlesztés bölcsője címmel, az 1891 és 2009 között működött Posta Kísérleti Intézet számítástechnikához kapcsolódó történetét mutatjuk be. A program: 14:00 - 14:30 Érkezés, regisztráció, kötetlen beszélgetés...

Részletek

A történész mint hacker, avagy merre tart a történettudomány?

„A történettudomány forrásait nagyrészt a könyvtárak, levéltárak, irattárak anyagai jelentik. Hogyan alakul át a kutatás a digitális forradalom hatására? Hogyan fogják kutatni a jövő történészei azt a kort, amelynek kommunikációja már nem papíralapon, hanem elektronikusan történik? Merre halad a történettudomány? Természetesen nem tudhatjuk, mit fog hozni a jövő, azonban el kell gondolkodni az előttünk álló kihívásokon. Cikkünk elsősorban vitaindító szándékkal íródott. A mai Internet ősén az 1950-es években kezdtek dolgozni. Az amerikai hadsereg olyan számítógéprendszert kívánt létrehozni, amely atomtámadás és egyes részeinek...

Részletek

Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között – Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja

„Argumentum Kiadó, 2014, 244 oldal, ISBN: 9789634467182 Az iratokat gyűjtötte és válogatta, fordította, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Babus Antal ... Magyary Zoltán, a 20. század első felének nemzetközi hírű, konzervatív közigazgatás-tudományi professzora 1935 őszén két hónapot töltött a Szovjetunióban...A sztálini rendszer gyanakvó szellemével összhangban vendéglátói mindvégig megfigyelték, és mintegy százoldalnyi jelentést írtak róla. A nemrég előkerült, eddig ismeretlen, és most magyar fordításban megjelenő dokumentumokból nemcsak Magyaryról és a korabeli szovjet világról rajzolódik ki színes kép, hanem...

Részletek

A magyar vám- és pénzügyőr szervezetek tevékenysége 1867-2010 között

„...Egyes rendvédelmi szervezetek történetét, és a biztonság megteremtésében játszott szerepüket már sok kitűnő kutató feltárta, feldolgozta, publikálta. A vám- és pénzügyőrség történetéről is számos tudományos munka jelent meg. – De olyan tudományos igényű munkát nem ismerek, amely e szervezet történetét a biztonság megteremtésében játszott szerepe (röviden: a vám- és pénzügyőr biztonság) szemszögéből vizsgálta volna. Pedig az erre vonatkozó múltbéli tapasztalatok feltárása és legalább részbeni adaptálása segíthetné azoknak a mai döntéseknek a meghozatalát, amelyek e napjainkban is létező szervezetek működését hatékonyabbá kívánják tenni....

Részletek

Digitalizálják a Habsburg Birodalom történelmi térképeit

„Az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv), Budapest Főváros Levéltára, az ARCANUM Adatbázis Kft, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszéke együttműködésének köszönhetően elkészült és a nyilvánosság számára megnyílt a MAPIRE (Historical maps of the Habsburg Empire) honlap, amely a Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképeit kívánja modern térinformatikai eszközökkel közzétenni. E páratlan levéltári anyag régiségében, részletességében és művészi kidolgozottságában is egyedülálló a világon. A honlapon jelenleg a második katonai felmérés (1806–1869) teljes anyaga található....

Részletek

Felkerültek a netre a régi magyar népszámlálási adatok

„Hivatalosan szerdától hozzáférhetőek az 1784 és 1996 közötti hazai népszámlálási kiadványok, de tesztüzemben már most is elérhetőek a képek. A projekt résztvevői ma közölték, hogy szerdán, 2014. március 5-én a magyarországi történeti népszámlálások kiadványainak összesen 128 ezer oldala szabadon hozzáférhetővé válik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár honlapján. A Népszámlálási digitális adattár (Néda) a KSH Könyvtár és az Arcanum Adatbázis Kft. együttműködésével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. A népszámlálások felbecsülhetetlen értékű információval szolgálnak az adott időszak társadalmi viszonyairól. Adataik nélkülözhetetlenek...

Részletek

Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?

„Az előadás arra keresi a választ, vajon a két világháború között megszületett hivatásrendi gondolat tartalmaz-e olyan elemeket, melyek mai formába öntve hozzájárulhatnak a posztmodern utáni emberiség társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásához. Be kívánja mutatni, a magyar hivatásrendi gondolkodók (szociológusok, jogászok, gazdasági szakemberek) teoretikus munkásságának azon szeletét, mely a jelenkor számára is hasznosítható üzenettel bír. Mindemellett röviden azt is elemezni kívánja, milyen esélyei lehetnek az újrafelfedezett és újragondolt hivatásrendiség gyakorlati alkalmazásának.” Szerkesztői megjegyzés: Adalék a címben feltett kérdéshez: „...Dr. Imre Miklós ismertette: a...

Részletek

A sötét középkor réme

„A web archiválása megoldhatatlannak látszik, de elkerülhetetlen. A weboldalak rövid életciklusa miatt az emberiség által létrehozott információk jelentős része örökre elvész megfelelő mentés hiányában. A feladat teljes körű, rendszeres elvégzéséhez a szakmának meg kell találnia a választ egy sor igen kemény problémára. A brit nemzet digitális memóriájának megőrzése céljából a londoni British Library virtuális archívumba teszi az összes brit honlapot, elektronikus könyvet, internetes folyóiratot és blogot. A projekt nemrég indult, az intézmény célja, hogy a folyamatosan frissülő digitális archívum a jövő nemzedékek...

Részletek

NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

„...1.§ A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányzati célú távközlő hálózatok konszolidációjával, a GSM-R rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinációjának ellátására 2013. január 1. napjától 2013. június 30. napjáig Both Zoltánt – a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-ben, valamint az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.-ben viselt elnöki tisztségének egyidejű fenntartása mellett – miniszteri biztossá nevezem ki. ... 6.§ A miniszteri biztos megbízása a következő hálózati...

Részletek

Magyarországon 260 éve indult a postakocsi-forgalom

„260 éve, 1752. szeptember 18-án indult meg Magyarországon a rendszeres postakocsi-forgalom, az első járat Bécs és Buda között közlekedett... Magyarországon - jóllehet az uralkodók már az Árpád-korban kiterjedt futárszolgálatot működtettek -, az első rendszeres posta a Habsburgok idején, 1559-ben indult Bécstől Esztergomig, majd Lőcséig és Kassáig. A posta III. Károly uralkodása alatt, 1722-ben a bécsi legfőbb udvari postahivatal megszervezése után lett állami monopólium. A magyarországi közúti forgalom a török kiűzése után megélénkült, de még 1791-ben is csak 700 kilométernyi kiépített úthálózat volt...

Részletek
Page 10 of 10 1 9 10