Találat: alkotmányozás

Nyitrai: elengedhetetlen a digitális vívmányok használata

„Dr. Nyitrai Zsolt pénteki parlamenti felszólalásában külön is közsöntötte azokat, akik az interneten keresztül követik nyomon az Országgyűlés munkáját. Az államtitkár kiemelte: az új alaptörvény előkészítésekor figyelembe kell venni, hogy napjaink legdinamikusabban fejlődő ágazata az információs és tudásalapú kreatív gazdaság. Nyitrai kifejtette: a kormány elkötelezett a magyar kreatív iparágak, a tudásalapú fejlesztések, a hazai információs társadalom megerősítésében, és ahhoz, hogy igazán súlyt adjunk a területnek, alkotmányos garancia szükséges. Ennek szellemében javasolta, hogy az új alkotmány XXIV. cikke így hangozzék: „Az állam működésének...

Részletek

Az adatvédelmi biztos véleménye az adatvédelem modelljéről

„Jóri András leszögezte, hogy a parlamenti biztos jobb intézményi garanciát teremt a két információs szabadságjog védelmére, mint egy önálló államigazgatási szerv. Nem hatékony az a modell, amely a közigazgatás részeként kezeli az adatvédelemért és információszabadságért felelős szervezetet. A közigazgatási hatóságok jellemzően piacon működő szereplők felügyeletét látják el. Az adatvédelmi biztos feladata azonban nem csak magánszektorbeli adatkezelők ellenőrzése, hanem magának az államnak a magánszférát sértő vagy éppen a közérdekű adatok indokolatlan korlátozását okozó magatartását is vizsgálnia kell. Ez utóbbi szerepe alapvető fontosságú a...

Részletek

Gulyás Gergely véleménye a készülő új ombudsmani szerkezetről

„Eddig négy országgyűlési biztos őrködött bizonyos területek - például az állampolgári és a kisebbségi jogok - fölött, az új alkotmány-tervezet azonban változtatna az eddigi struktúrán. Hogyan kívánják módosítani az ombudsmani szervezetet? Ez az egyik fő vitapontja az alkotmányozásnak. Akár a nemzetközi modelleket nézzük, akár a mi szándékainkat, úgy gondolom, hogy méltányolható törekvés, hogy egy egységes országgyűlési biztosi hivatal legyen egy általános biztossal az élén. Helyettesként a jelenlegi két másik biztosi terület is megmarad, a posztot pedig ugyanazok a személyek tölthetik be, mint...

Részletek

Alkotmánymódosítást érhetnek el a netpolgárok

„Születéstől kezdve állampolgári e-mail cím, az elektronikus ügyintézéshez szükséges kódok - egyebek mellett ez szerepel a készülő alaptörvényhez Ivády Gábor független képviselő nemrég benyújtott módosító javaslatában. A módosító javaslatba az öt hónapja indult webalkotmany.hu oldal látogatói által leginkább támogatott ötletek kerültek be. Az internetes e-demokrácia portál kezdeményezője, Pettkó András - volt országgyűlési képviselő - vasárnapi közleménye szerint a www.webalkotmany.hu oldalhoz már több mint 2500 netpolgár csatlakozott. A javaslataik alapján Ivády Gábor független képviselő nyújtott be módosítást az alaptörvényhez, a javaslatokat átdolgozva, de...

Részletek

Tanácskozás az önkormányzati rendszer átalakításának irányairól (II. rész)

„A közigazgatás átalakítása a kormányprogram része, vezette be előadását Rétvári Bence, majd a január elsejével felállt kormányhivatalok működési filozófiáját, irányítási struktúráját ismertette. A következő átalakítást 2013-ra tervezik, a járási szint bevezetésével, ami nem önkormányzati szint lesz, hanem a közigazgatás új eleme. Ennek a tervezett bevezetése orvosolja azt az önkormányzati problémát, hogy számos, az államtól megkapott feladat ellátására nincs forrása. Kormányzati pozícióból a járási rendszert az esélyegyenlőség érvényesülése szempontjából tartják fontosnak: bárhol szülessen egy magyar állampolgár, alapvető esélyei azonosak legyenek. A járási székhelyeken...

Részletek

Infokommunikáció az új Alkotmányban?

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javaslatára az infokommunikáció is szerepel Magyarország jövőbeni Alkotmányának tervezetében. Nyitrai Zsolt erről a Magyar Televízió reggeli műsorának vendégeként beszélt csütörtökön. Az infokommunikációért felelős államtitkár, fideszes politikus a műsorban azt mondta, hogy alkotmányos garanciát kaphat az infokommunikáció, ugyanis az NFM berkein belül működő infokommunikációs államtitkárság javaslata XXIV. cikkelyként beépült az Alaptörvény-tervezetbe. "Az állam működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében törekszik az új műszaki megoldások és a tudomány eredményei alkalmazására" -...

Részletek

A közigazgatás szervezetrendszerével összefüggő szabályozási tárgykörök az Európai Unió tagállamai alkotmányaiban

„E tanulmány célja, hogy egy új alkotmány előkészítő munkáihoz kapcsolódva áttekintse a közigazgatás – ide értve az állami és önkormányzati közigazgatást – szervezetrendszerével összefüggő szabályozást az Európai Unió tagországai alkotmányaiban. A külföldi alkotmányok három témakört szabályoznak a közigazgatás szervezetével kapcsolatban. Elsőként a kormányról, annak megalakulásáról, tagjairól, alkotmányos feladatairól, a kormányhoz közvetlenül kapcsolódó személyekről (tisztségviselőkről) és szervezetekről, a miniszterelnök és a miniszterek helyettesítéséről, a kormány megbízatásának megszűnéséről találunk rendelkezéseket. Ezt követik a közigazgatásra vonatkozó szabályok: a közigazgatásra vonatkozó elvek, a (központi) közigazgatás szervei,...

Részletek

Új alkotmány és a közigazgatás

„A tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió tagországai alkotmányaiban követett jellemző megoldásokat, a hatályos magyar Alkotmányban foglalt szabályozást és elvégezze annak értékelését. A külföldi alkotmányok és a hazai alkotmány-tervezetek egyaránt három témakört szabályoznak a tág értelemben vett közigazgatással kapcsolatban. Elsőként a kormányról, annak megalakulásáról, tagjairól, alkotmányos feladatairól, a kormányhoz közvetlenül kapcsolódó személyekről (tisztségviselőkről) és szervezetekről, a miniszterelnök és a miniszterek helyettesítéséről, a kormány megbízatásának megszűnéséről találunk rendelkezéseket. Ezt követik a közigazgatásra vonatkozó szabályok: a közigazgatásra vonatkozó elvek, a (központi) közigazgatás szervei,...

Részletek

Bárki alkotmányozhat a neten

"Az állampolgárok az alkotmany.postr.hu címen elérhető oldalon egyénileg is elmondhatják véleményüket a készülő új alkotmányról. Szájer József, a miniszterelnök által felkért, alkotmány-előkészítésben segítő társadalmi bizottság tagja elmondta: az állampolgárok az új alaptörvény elfogadásáig összesen hét témában szólhatnak hozzá az alkotmány előkészítéséhez. Ezek közé tartoznak a közpénzügyek, az alkotmányos alapértékek, az állampolgárok jogai és kötelezettségei, továbbá a hatalomgyakorlás és államszervezet, az alkotmányvédelem, valamint az igazságszolgáltatás, illetve a helyi önkormányzatok kérdésköre. ... Szájer József szerint a virtuális felület kialakításával az alkotmányozási folyamat szélesebb társadalmi...

Részletek

Alkotmány 2.0 – Pettkó András weblapot indít

"Egy új honlapot indított (www.webalkotmany.hu) annak reményében, hogy ez a portál lehetőséget teremt értelmes, hasznos szakmai párbeszédre azoknak, akiket érdekel, hogy milyen lesz az új alkotmány. Demokrataként minden véleményre kíváncsi még akkor is, ha a kialakult véleményével ellentétes. Hangoztatta: nem vitás, hogy az Országgyűlésben a képviselők feladata lesz megalkotni az új alkotmányt, de talán segítheti a jogalkotók munkáját kezdeményezése. Bízik abban, hogy a polgári kormány által felkért szakértők olvasni fogják ezt az oldalt, és találnak olyan elképzeléseket, javaslatokat, amelyeket be tudnak építeni...

Részletek
Page 2 of 3 1 2 3