Találat: állampolgári részvétel

Internet, bizalom a kormányzat iránt és állampolgári törvénytisztelet

A koreai szerzők tanulmánya a közigazgatás tanulmányozásával foglakozó európai szakemberek (European Group for Public Administration - EGPA IIAS) 32. éves konferenciáján hangzott el. Rövid kivonata szerint: A kormányzatba vetett bizalom csökkenése hozzájárul a politikai rosszullét érzetéhez, és nagy kihívást jelent bármely kormányzat számára. Kiindulva abból az előfeltevésből, hogy az e-kormányzat és a részvétel elektronikus módjai kívánatos fejlemények, melyeket a kormányzatok felülről kezdeményeztek, a tanulmány azokat az internetes lehetőségeket vizsgálja meg, amelyeket az állampolgárok használhatnak az alulról kiinduló részvétel és kommunikáció csatornáiként. Megvizsgálják,...

Részletek

Baszkföld, a legnyíltabb kormányzat

Baszkföld csendben a nyílt és részvételi kormányzat jelentős példájává válik. A tartomány kormányzatának webhelye, amely több nyelven is elérhető (baszk, spanyol, angol) teljesen a nyílt kormányzat fogalmán alapszik, kiváló példáit nyújtja annak, hogy egy kormányzat hogyan vonhatja be a nagyközönséget. A hely minden része nyitva áll a hozzászólás és részvétel előtt. A webhelyhez tartozó, a nyílt adatoknak szentelt, portál az Egyesült Államok bármely tagállamának hasonló célú portáljával felveszi a versenyt. Idáig forrásomat, Dave Fletschert, idéztem, aki Utah Állam informatikai vezetője és foglalkozásánál...

Részletek

Első fecske? A Dereguláció.hu közösségi portálról

Az új egészségügyi vezetés mintaszerű kezdeményezést indított. Dereguláció.hu néven olyan közösségi portált hívott életre, amely az egészségügyben dolgozók számára biztosít lehetőséget arra, hogy a munkájukat gúzsba kötő értelmetlen, felesleges, rossz szabályozás problémáit megbeszélhessék, megoldási javaslatokat fogalmazhassanak meg, értékelhessék ezeket (és egymás hozzászólásait is). Az ígéret szerint “A honlapot az egészségügyi közigazgatás vezetése, a jogalkotásért felelős szakmai csapat is használja majd, a problémafelvetések szabályozottan, szerkesztve eljutnak hozzájuk is, és a megoldások megtalálásában aktív partnereink lesznek.” A honlapot még egyetemi oktatóként jegyezte be a...

Részletek

2010. évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról

2010. évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről "1. A Szerződő Felek joghatóságukon belül mindenki számára biztosítják a helyi közügyekben való részvétel jogát. 2. A helyi közügyekben való részvétel joga a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei gyakorlásának meghatározására és befolyásolására való jogot jelenti. 3. E jog gyakorlásának elősegítésére törvénynek kell eszközöket biztosítania." Forrás: 2010. évi XXVI. törvény Lásd még: Nemzetközi szerződés az állampolgárok helyi közéletbe...

Részletek
Page 6 of 6 1 5 6