Találat: büntetőjog

Konferencia: „Az új technológiák és a jog”

„A Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezett konferencia célja interdiszciplináris keretek között áttekinteni a technológiai fejlődés következtében megjelenő új kihívásokat és az ezekre adható jogi válaszokat. Az innováció egyre inkább az egyes gazdasági ágazatok működését határozza meg, ez azonban felveti a stabil jogi környezet meglétének az igényét is. Éppen ezért az előadók a technológiai fejlődés és a jogi szabályozás közötti kölcsönhatásokat elemzik a különböző területeken és jogágakon keresztül. Továbbá az új technológiák használatával kapcsolatos szabályozási kérdésekre, valamint a lehetséges megoldásokra szeretnék felhívni a...

Részletek

Az amerikai számvevőszék jelentése a mesterséges intelligenciáról – lehetőségek, kihívások, következmények

„Az Egyesült Államok számvevőszéke (Government Accounting Office, GAO) igazgatója 2017. július 6-ára kétnapos fórumot hívott össze az ipar, a kormányzat, a tudományos élet és a civil szervezetek részvételével a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő lehetőségekről, ezzel együtt a felmerülő kockázatokról és kihívásokról is. Az erről kiadott jelentést – amelyet nem csak a résztvevők lektoráltak, hanem két független szakember is – március végén hozták nyilvánosságra. A GAO jelentésének felvezetésében kiemeli: az MI jelentős mértékben javíthatja az életminőséget és a versenyképességet olyan megoldásokkal, amelyek választ...

Részletek

Az Autonóm Járművek Jogi Kérdései Kompetenciaközpont projektbemutató workshopja

„MEGHÍVÓ A SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szervezett AUTONÓM JÁRMŰVEK JOGI KÉRDÉSEI KOMPETENCIA KÖZPONT (Autonomous Cars and Their Legal Aspects – ACLA-SZE) projektbemutató workshopjára FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT (FIEK), GINOP-2.3.4-15-2016-00003 A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar több kutatója vesz részt az Autonóm járművek jogi keretei c. FIEK-kutatásban, amely a felsőoktatás és az ipar közötti együttműködés jegyében, GINOP-os (tehát gazdasági innovációs) forrásból valósul meg a Széchenyi István Egyetemen (http://fiek.sze.hu/fooldal). A Lévayné Fazekas Judit dékán által vezetett kutatócsoport tagjai az...

Részletek

250 éves a Dei delitti e delle pene – Konferencia Cesare Beccariáról

„A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszéke az Országos Kriminológiai Intézet és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság tisztelettel meghívja Önt a 250 éves a Dei delitti e delle pene - Konferencia Cesare Beccariáról című tudományos konferenciára. Időpont: 2015. április 22. (szerda), 10:00 óra Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet épülete, 1122 Bp., Maros u. 6/A I. Pusztai terem Részvétel: ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kérjük egyidejűleg a konferencia@kre.hu illetve a rendezveny@okri.hu e-mail címen szíveskedjenek jelentkezni 2015. április...

Részletek

„Közigazgatás – Büntetőjog – Igazságszolgáltatás” című konferencia

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara és Rendészettudományi Kara „Közigazgatás – Büntetőjog - Igazságszolgáltatás” címmel tudományos konferenciát szervez november 14-én, csütörtökön. A rendezvényen a közigazgatási és igazságszolgáltatási rendszer elmúlt években lezajlott megújításáról, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról lesz szó. Időpont: 2013. november 14. (csütörtök) 10 óra Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (1118 Budapest, Ménesi u 5. Magyary Zoltán I - II. Előadó) 9.30-10.00 REGISZTRÁCIÓ 10.00-10.15 KÖSZÖNTŐ Prof. Dr. Patyi Andás, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 10.15-10.30 MEGNYITÓ Dr. Rétvári Bence, parlamenti államtitkár,...

Részletek

Külföldi szervereket blokkolhat majd a magyar kormány

„Külföldi szervereken lévő adatokat is véglegesen hozzáférhetetlenné tehet Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter törvénymódosító javaslata, amelyet pénteken nyújtottak be a parlamentnek. A büntető tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat szövege szerint a bíróság által jogerősen elrendelt elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása átadható lenne azon országnak, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye vagy telephelye van. Az átadással kapcsolatban a két ország igazságügy miniszterei egyeztetnek, ennek során tájékoztatni kell a külföldi felet arról, hogy ha az állam harminc napon belül nem tud eleget tenni...

Részletek

Bűnözés az információs társadalomban. Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az információs társadalomban

„....Az információs társadalom által életre hívott új életviszonyok változásait vizsgálva célom annak feltárása, hogy miként hatott a kiérlelt alapelvekkel, szilárd dogmatikával rendelkező büntetőjogi jogalkotásra és jogalkalmazásra a szabályozási környezet változása, és milyen újabb kihívásokat támaszt feléjük az információs társadalom töretlen fejlődése. A vizsgálódás középpontjában tehát egy, a változó információs társadalom és az alapvetően merev büntetőjogi jogszabály- és intézményrendszer feszültsége áll. A témaválasztás indokát az adja, hogy a jogalkalmazó egyre többször találja magát szembe olyan élethelyzetekkel, amelyek helyes megítélésére vagy nem áll rendelkezésére...

Részletek

Számos ponton változik a Büntető Törvénykönyv

„A Btk. mely részei kerülnek módosításra? Tevékeny megbánás (36. § (3) bekezdés d) pont) A szabadságvesztés (40. § (3) bekezdés) Feltételes szabadságra bocsátás (47/B. § (1) és (2) bekezdés 48. § (4) bekezdés)) A pénzbüntetés (52. § (3) bekezdés) A foglalkozástól eltiltás (56. § (1) (2) (3) (4) bekezdés) A közügyektől eltiltás (62. § (1) bekezdés) A büntetés elévülése (68. § (1) bekezdés) Az intézkedési nemek (70. § (2) bekezdés) A halmazati büntetés (85. § (4) bekezdés) A törvényi mentesítés (102. §...

Részletek