gazdaságinformatikajogközigazgatás: külföldönszakirodalomtársadalomtechnikatudomány

Az amerikai számvevőszék jelentése a mesterséges intelligenciáról – lehetőségek, kihívások, következmények

Szerző: 2018. április 8.No Comments

„Az Egyesült Államok számvevőszéke (Government Accounting Office, GAO) igazgatója 2017. július 6-ára kétnapos fórumot hívott össze az ipar, a kormányzat, a tudományos élet és a civil szervezetek részvételével a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő lehetőségekről, ezzel együtt a felmerülő kockázatokról és kihívásokról is. Az erről kiadott jelentést – amelyet nem csak a résztvevők lektoráltak, hanem két független szakember is – március végén hozták nyilvánosságra.

A GAO jelentésének felvezetésében kiemeli: az MI jelentős mértékben javíthatja az életminőséget és a versenyképességet olyan megoldásokkal, amelyek választ adhatnak sok, a társadalmat feszítő kérdésre. Ugyanakkor az MI terjedése számos új kockázatot vet fel, munkaerőt szoríthat ki a piacról, valamint növelheti a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket is. A washingtoni fórum a lehetőségek, kihívások és következmények vizsgálatakor négy szegmensre összpontosított: a kiberbiztonságra, az önvezető járművekre, a büntetőjogi igazságszolgáltatásra és a pénzügyi szolgáltatásokra. Annak megállapítása mellett, hogy az MI messzire menő hatással van a társadalomra, azonosították azokat a területeket, amelyeken további kutatásokra, valamint szakpolitikai változtatásokra lesz szükség.

A fórum megállapításai szerint az MI révén megvalósuló automatizálás – az automatizálás korábbi fázisaihoz hasonlóan – javítja a termelékenységet és növeli a kibocsátást. A kiberbiztonság területén az MI vezérelte automatizált rendszerek és algoritmusok segítenek felderíteni és kijavítani a sérülékeny pontokat, valamint kivédeni a támadásokat. Az önvezető járművek fejlesztési törekvéseiben a járműgyártó és az informatikai cégek egyaránt használják az MI eszközeit a vezetésbiztonság javításában és a mobilitás lehetőségeinek szélesítésében. A büntetőjogi igazságszolgáltatásban az elemző munka automatizálható része jól használható eredményeket biztosít a döntéshozók számára további felhasználásra a rendőrségi előrejelzésekben, az arcfelismerésben és a kockázatelemzésben. A pénzügyi szolgáltatók jó része már most is használja az MI-t az ügyfélszolgálati munkában, a vagyongazdálkodásban, az ügyfélkockázatok elemzésében és a belső ellenőrzésben. A résztvevők ugyanakkor számos kihívást is kiemeltek az MI terjedése kapcsán. Így pl. azt, hogy ha maguk az MI által használt adatok elfogultságot tükröznek, vagy éppen hekkertámadás éri az adatbázist, az eredmény is hasonlóan elfogult vagy torz lesz. A szükséges adatok gyűjtése és megosztása során a számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférés és a megfelelő humántőke szűkössége egyaránt nehézséget okozhat. De az MI széleskörű terjedése a jogalkotás és a szabályozás területén is komoly kérdéseket vet fel. A résztvevők szerint szükség lenne egy megfelelő etikai keretmegállapodásra is, amely megfelelő mederben terelné az MI-kutatásokat és -fejlesztéseket, és egyben abban is segítene, hogy a társadalom széles körben fogadja el mindennapi élete részeként az MI-t.

Az előnyök és kihívások számbavétele után a fórum résztvevői kiemeltek néhány olyan szakpolitikai kérdést, amelyek további figyelmet igényelnek. Az adatmegosztás ösztönzésének egyik fontos eszköze lehet például az érzékeny adatok megosztásában olyan mechanizmusok kidolgozása, amelyek a közérdek és a gyártók védelmét is figyelembe veszi. A biztonság erősítésében fontos szerepe lehet a költségek és a felelősség gyártók és felhasználók közötti megosztásának. A szabályozás megközelítésében is változásra van szükség, akárcsak a kockázat elfogadható mértékének és az etikai megfontolások meghatározásában.

A következmények feltárásakor a döntéshozók szükségszerűen alapvető kompromisszum-kényszerekkel szembesülnek. Ennek kapcsán további kutatásokat javasolnak több területen. Ezek közül kiemelve szabályozási „játszóterek” kialakítását az MI termékek tesztelésére, a magas minőségű adatok fejlesztését, az MI hatásának megértését az oktatásban és képzésben, valamint az informatikai etika és az MI közérthetősége érdekében teendő lépések feltárását.”

Forrás:
Technology Assessment: Artificial Intelligence: Emerging Opportunities, Challenges, and Implications; U.S. Government Accountability Office (GAO); GAO-18-142SP; 2018. március 28.