Skip to main content

Találat: cégeljárás

Digitalizáció: Automatizált döntéshozatal az elektronikus cégeljárásban

„Az elektronikus cégeljárást érintő első írásomban azon külső és belső tényezőket vázoltam fel, amelyek szerint az elektronikus cégeljárást mielőbb egy olyan fejlődési pályájára kell helyezni, amelyben kiemelt szerep jut a további digitalizációnak és korszerű technológiai megoldásoknak. A mostani és a további néhány blogban a cégeljárás példája mellett, a hozzá szervesen kapcsolódó cégnyilvántartás és céginformációs szolgáltatások példáján keresztül fogom bemutatni ezen lehetséges kitörési pontokat. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 47. § illetve 48...

Részletek

Digitalizáció: A cégeljárás jelenlegi helyzete és kihívásai Magyarországon

„Magyarországon a cégeljárás sokáig azon vezető nemperes eljárások közé tartozott, amely hatékonyan tudta kombinálni, illetve egyensúlyban tartani a modern technológia eszközrendszereit a hagyományos ügyviteli folyamatok logikájával. A digitalizáció térnyerése, a közigazgatási, illetve bírósági folyamatokat érintő e-ügyintézési kompetenciák egyre fokozódó szükségessége, valamint a COVID járvány miatt a gazdaságban, a közigazgatásban és a mindennapi életben bekövetkező változások azonban rámutattak arra, hogy az eddig optimálisnak tűnő megoldások nagyon gyorsan avíttá válhatnak. A cégeljárás történetben az elmúlt 30 év a folyamatos változásokról és fejlődésről szólt, amelynek...

Részletek

A közigazgatási bíráskodás zárókő, nélküle a jogállam nem teljes

„A közigazgatási bíráskodás szükségességét hangsúlyozta Trócsányi László igazságügyi miniszter a tárcája és a Magyar Jogász Egylet közreműködésével megrendezett, A perrendtartások megújítása című konferencián 2015. június 5-én, pénteken Budapesten. A miniszter úgy fogalmazott: a közigazgatási bíráskodás zárókő, nélküle a jogállam nem teljes, a jogállamiság sine qua nonja, nélkülözhetetlen feltétele. Trócsányi László szerint egy egységet alkotó perrendet kell alkotni, amely a jövő év elejére el tud készülni. Úgy vélte, szükséges egy közigazgatási felső bíróság létrehozása, amely a Kúria alatt táblabírósági rangsorban működne. A miniszter...

Részletek

Cégbejegyzés: egy hónappal is csökkenhet a fellebbezési ügyek átfutási ideje

„2011. április 1-jétől a cégbejegyzési ügyekhez kapcsolódó jogorvoslati eljárások is elektronikusak lesznek - tudtuk meg a Microsec Kft. fejlesztési igazgatójától. Ennek hatására az a csekély számú papírmennyiség is tovább csökken a cégbíróságoknál, ami az elektronikus cégeljárás 2008-as kötelezővé tétele után megmaradt. A 2010. évi CLXXIX. törvény az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról elektronikussá teszi a cégbejegyzési ügyekhez kapcsolódó jogorvoslati eljárásokat. A 2011. április 1-jétől életbe lépő módosítások értelmében a cégbejegyzési ügyekben a jogorvoslati eljárás is elektronikus, nem peres eljárás...

Részletek

Cégügyek: tovább bővült az elektronikus ügyintézés

„Az ítélőtábla nem fogad be papírnyomtatványt - ezzel a címmel ír a Napi Gazdaság arról, hogy a papíralapú ügyintézés újabb eleme tűnt el. Április elsejétől ugyanis a cégbejegyzési ügyekben a jogorvoslati eljárás is elektronikus lett. Az új szabályok szerint a cégbíróságok és az ítélőtábla közötti ügyintézés is elektronikus lett. A fellebbezéseknél változott most a helyzet: bár a fellebbezéseket továbbra is a cégbíróságokra kell beadni, és ezek továbbítják a kérelmet az ítélőtáblára, a kérelmeket ezentúl csak elektronikusan fogadják be.” Forrás: Cégügyek: tovább bővült...

Részletek

Módosíthatják a cégeljárás illetékének fizetési rendjét

A 2010. január 1-től a Ctv. 37. §-ának (5) bekezdésében rögzített fizetési eljárás "alapján a jogi képviselőnek lehetősége van arra is, hogy az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton fizesse meg a bejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás megindításának napján, amennyiben a kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogi képviselő nyilatkozik arról, hogy az illeték és költségtérítés átutalásra került... Az új paragrafus azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A Fővárosi Bíróság kollégiumvezető-helyettese úgy nyilatkozott a - nak, miszerint az új rendelkezés több problémát...

Részletek