Találat: csőd- és felszámolási eljárás

A Kormány 299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelete egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

Forrás: A Kormány 299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelete egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 166. szám; 2014. december 5.; 17663-17667. oldalak (pdf)

Részletek

Elektronikus értékesítési rendszert vezetnek be a felszámolási eljárásban

„Nyilvánosabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik a felszámolók értékesítői munkája a Kormány döntésének köszönhetően. A felszámolási eljárások során a hagyományos formában lebonyolított egyedi árveréseket és pályáztatásokat 2015. január elsejétől egy központosított, internetes értékesítési rendszer váltja fel, amelyben a világhálón teszik közzé az árverési hirdetményeket és az értékesítési pályázatokat, és ott folyik majd a licitálás, illetve a pályázati értékesítés is. Az új rendszert a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal működteti majd. Az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) korszerű megoldásokkal támogatja a felszámolók értékesítési teendőit, valamint megkönnyíti...

Részletek

Figyelik a fontosabb nagyvállalkozásokat

„Veszprém - Ez év augusztusában lépett életbe az a törvénymódosítás, amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó-szervezetek csődeljárásának és felszámolásának szabályairól rendelkezik. A módosítás célja, hogy ezen szervezetek esetében a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvényben az általános szabályoktól eltérő eljárásrend érvényesülhessen. Ennek köszönhetően azok a nagyvállalkozások, amelyek közszolgáltatásokat látnak el, közszerződéseket teljesítenek, nemzetgazdaságilag jelentős tevékenységet folytatnak, adósságaik rendezése, a hitelezőikkel való megegyezés kiemelt ügyként valósul meg, felszámolásuk hatékonyabb szakmai ellenőrzés mellett történik - áll a kormányhivatal közleményében. A fenti gazdasági társaságok...

Részletek