Találat: e-kormányzati stratégia

Felmérés a közszférában az elektronikus közigazgatás humán tényezőiről

„A közelmúltban felmérés zajlott az ÁROP-2.2.18 kódszámú kiemelt projekt keretében, melynek célja a közigazgatásban dolgozók e-közigazgatási felkészültségének és motivációjának vizsgálata volt. Az eredmények alapján mind a hozzáállás, mind az eszközhasználat megfelelő alapot nyújthat a fejlesztések kiteljesedéséhez. Az elektronikus közigazgatás tág megközelítésben az infokommunikációs eszközök közigazgatásban történő használatát jelenti. Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése mellett ugyanakkor szükség van az ezen szolgáltatások nyújtásában közreműködő közszolgálati tisztviselők felkészítésére is. Részben ezt a célt hivatott szolgálni az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló a „Közigazgatási szolgáltatások használatára való...

Részletek

A svájci e-kormányzat továbbfejlesztése 2016-tól

„Svájcban a szövetségi állam és a kantonok között egy „E-kormányzati együttműködés” nevű keretegyezmény vezérli a fejlesztéseket. Ez 2015-ben hatályát fogja veszteni. Az új egyezménnyel kapcsolatos tennivalókat tárgyalta meg a svájci e-kormányzatot irányító bizottság (Steuerungsausschuss E-Government Schweiz). Ebben az évben a stratégiai célokat és jövőbeni szervezettel és az e-kormányzati fejlesztésekkel kapcsolatosan opciókat kell kidolgozni. Ezek fogják 2015-ben az új megállapodáshoz vezető politikai folyamat alapját képezni. Az irányító testület bizottság a 2013-as Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló jelentést is. A 2007-es e-kormányzati stratégia megvalósítása során...

Részletek

Stratégia megvalósítás előtt III. – Hatékonyan és biztonságosan működő, szolgáltató állam

„ Cikkünk első részében a a 2010-ben napvilágot látott Digitális Megújulás Cselekvési Terv állampolgári, a másodikban pedig a vállalkozási lábát tekintettük át. A harmadik részben a terv harmadik pillérét, az állammal szembeni elvárásokat és azok teljesülését vetjük egybe. ... A cselekvési terv intézkedései Az alábbiakban az előző részekhez hasonlóan azt vizsgáljuk meg, hogy a cselekvési terv milyen lépéseket irányozott elő és ezek megvalósítása hol tart ma. A "Hatékonyan és biztonságosan működő, szolgáltató állam" intézkedés és akciói AZ ÁLLAMI MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE Központi...

Részletek

E-kormányzati hírek és érdekességek külföldön, 2011. november 28.

Open Government : OpenData Nutzen für Verwaltung, Wirtschaft & Gesellschaft Dr. Peter Parycek, MScZentrum für E-Governance, Donau-Universität Krems, 2011. november 24. (pdf) Prezentáció a nyílt adatok közigazgatási, gazdasági és társadalmi felhasználásról (német/angol keveréknyelven) Mehr partizipative Demokratie und Rechenschaftspflicht der Regierungen durch Open Data? open3at , Robert Harm, Netzwerk zur Förderung von OpenSociety, OpenGov und OpenData in Österreich, 2011. november 23. Vajon a nyílt adatok nagyobb részvételi demokráciához és kormányzati elszámoltathatósághoz vezetnek? A blogbejegyzés osztrák szerzője angol példa alapján kétli, hogy a felforgató...

Részletek

Az Információs Társadalom Parlamentje elnevezésű rendezvény második napja

„Az EMC Magyarország nevében megszólaló Slamovits Tibor, a kormányzati üzletág igazgatója a korábbi kormányzati megszólalásokban elhangzott célok (költségcsökkentés, javuló és bővülő szolgáltatások, növekvő biztonság, nagy adatbázisok) közötti ellentmondások feloldására tett javaslatot a "kormányzati felhő" megoldási mód előnyeinek bemutatásával. Kiemelve a Kopint-Datorg és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) speciális helyzetét és szerepét, egy transzformációs nagy projekt vízióját mutatta meg, ami 4-6 év alatt átrendezhetné a jelenlegi közigazgatási rendszereket mind az adattárolás, az alkalmazások területén mind pedig az új, rohamosan terjedő...

Részletek

Tegyük hozzáférhetőbbé az e-kormányzati szolgáltatásokat!

„Május 27-én a Tanács következtetéseket fogadott el a 2011–2015-ös időszakra szóló európai e-kormányzati cselekvési tervről. A cselekvési terv célja, hogy előmozdítsa az e-kormányzati (elektronikus kormányzati) szolgáltatások elterjedését mind helyi és regionális, mind uniós szinten, hogy a polgárok és a vállalkozások Európa-szerte – származási országuktól függetlenül – szélesebb körben és könnyebben férhessenek hozzá az ilyen szolgáltatásokhoz. A cselekvési terv konkrét gyakorlati intézkedéseket sorol fel, melyek célja többek között annak biztosítása, hogy 2015-ig sokkal egyszerűbbé váljon a szociális biztonsági és az egészségügyi ellátásokra vonatkozó...

Részletek