Találat: IKIR Kompetencia Központ

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről (IKIR)

„...4. § (1) Az IKIR szolgáltatásait a) a települési önkormányzatok, b) a helyi önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások központi szakmai tervezését, koordinációját, a feladatellátás szakmai irányítását és felügyeletét, szabályozását és finanszírozását végző központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: központi szerv) regisztrált felhasználói vehetik igénybe. (2) Az (1) bekezdésben megjelölteken kívüli szervezet részére az IKIR szolgáltatásainak igénybevételére a miniszterrel kötött szerződés alapján van lehetőség. ... 5. Adatkezelés 6. § (1) A forrásrendszerekből átadott adatok tartalmáért a forrásrendszer adatkezelője felel. (2) Az IKIR-t úgy kell...

Részletek