Találat: iratkezelési szoftverek

A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

„A belügyminiszter – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörben eljárva – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására BM/2903-8/2020. számú határozatával 2020. március 04. napjától 2023. március 04. napjáig terjedő időszakra a VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.-t (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b) kijelölte...” Forrás: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes...

Részletek

A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a Certop Kft.-t jelölte ki

„A belügyminiszter – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörben eljárva – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására BM/2714-8/2018. számú határozatával 2018. június 21. napjától 2021. június 21. napjáig terjedő időszakra a Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft.-t (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) kijelölte...” Forrás: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló...

Részletek

3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

„...I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatály 1. § E rendelet hatálya a) a közfeladatot ellátó szervekre (a továbbiakban: szerv) és b) a szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftver (a továbbiakban: ISZ) megfelelőségét jogszabály szerint tanúsító szervezetek iratkezelési szoftvertanúsító tevékenységére terjed ki. 2. § (1) E rendelet rendelkezéseit a minősített adatok kezelését biztosító ISZ-ekre a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az ISZ a maradandó értékű elektronikus iratok levéltári átadását külön jogszabályban foglaltak szerint biztosítja. (3) E rendelet rendelkezéseit az iratkezelési szoftvernek nem minősülő, iratnyilvántartási...

Részletek