Találat: jog

Névtan és terminológia 4. – személynevek és államigazgatás

„Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2015. június 17-én, szerdán Névtan és terminológia 4. – Személynevek és államigazgatás címmel workshopot rendez, melynek helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A (földszint) A workshop a névtan és az államigazgatás kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, a vonatkozó szakterületek, illetve az érintett kisebbségek képviselőinek a bevonásával. Célunk az elmélet és a...

Részletek

Nagy változások várhatók a kormányablakoknál

„Csökkenhet a kormányablakok ügyintézési ideje, ha a képviselők elfogadják a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium azon módosító javaslatát, amelyről szerdán kezdtek általános vitát a parlamentben. Az eljárás időtartama január elsejétől 30 napról 21 napra csökken, és főszabállyá válik, hogy kérelem esetén a határidő elmulasztása beleegyezést jelent - mondta Szabó Erika államtitkár az expozéjában. További módosítás, hogy családi pótlék, vagy TAJ-kártya kérelem esetén a kormányablaknál elég lesz egy példányban benyújtani a kérelmeket, és egyszerűbbé válnak a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos szabályok is, mivel az európai...

Részletek

A Kormány határozata a Ket. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

1. A Kormány elrendeli a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) felülvizsgálatáról és módosításáról szóló javaslat előkészítését az alábbi célok megvalósítása érdekében: a)     a hatósági eljárások túlszabályozottságának érdemi mérséklése az ügyféli jogok és a szolgáltató közigazgatás szemléletének csorbítása nélkül, b)     az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek további mérséklése úgy, hogy megmaradjon az ellenérdekű ügyfelek jóhiszemű eljárásának, valamint a biztosítani kívánt közérdekek érvényesítésének az eszközrendszere, c)     a hatóságok terheinek lehetőség szerinti mérséklése akkor, ha az...

Részletek