Találat: kiemelt ügyintézői osztály

12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

„...1. Kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő által ellátható feladatok 2. § A munkáltatói jogkör gyakorlója kiemelt ügyintézői osztályba sorolhatja különösen: a) az ügyfélszolgálati, b) a hatósági, c) a jogi és perképviseleti, d) a humánpolitikai, e) a pénzügyi és számviteli, f) az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi, g) a családtámogatási, h) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, i) a támogatási és rehabilitációs, j) a szociális és gyámügyi, k) a népegészségügyi, l) a környezetvédelmi és természetvédelmi, m) a lakástámogatási feladatot ellátó kormánytisztviselőt. 2. A kiemelt ügyintézői osztályba...

Részletek