Találat: korai figyelmeztető rendszer (EWS)

Információbiztonsággal és kibervédelemmel kapcsolatos rendelettervezetek jelentek meg

„Tartalmi összefoglaló Tárgy: egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó Korm. rendeletek módosításáról szóló normaszöveghez kapcsolódó tájékoztató A tervezet célja az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi ... törvényhez kapcsolódó Korm. rendeletek módosítása. E törvény több olyan módosító rendelkezést tartalmaz, amelyeknek végrehajtásához feltétlenül szükséges azon Korm. rendeletek szabályainak a módosítása is, amelyek a módosított törvények felhatalmazásai alapján a részletes szabályok érdekében kerültek megalkotásra. Mindközül kiemelendő a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató...

Részletek