Találat: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

A Kormány 1122/2014. (III. 6.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

„A Kormány megtárgyalta a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás tervezetét, tudomásul vette az annak tartalmáról az Európai Bizottsággal folytatott informális egyeztetések lezárását és eredményeit, és a 2014–2020 közötti, európai uniós társfinanszírozási fejlesztési programok végrehajtásának minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva 1. jóváhagyta a 2014-2020 közötti Partnerségi Megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár útján nyújtsa be formálisan a Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottság számára; ... 3. egyetértett a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szükségességével, amelynek forrását...

Részletek