Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1122/2014. (III. 6.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

Szerző: 2014. március 9.No Comments

„A Kormány megtárgyalta a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás tervezetét, tudomásul vette az annak tartalmáról az Európai Bizottsággal folytatott informális egyeztetések lezárását és eredményeit, és a 2014–2020 közötti, európai uniós társfinanszírozási fejlesztési programok végrehajtásának minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva

1. jóváhagyta a 2014-2020 közötti Partnerségi Megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár útján nyújtsa be formálisan a Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottság számára;

3. egyetértett a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szükségességével, amelynek forrását a korábban technikai segítségnyújtásra elkülönített keret biztosítja, és ennek érdekében
a) felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Partnerségi Megállapodást megalapozó pénzügyi forrásallokáció módosításával biztosítsa a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program pénzügyi keretét, a korábban technikai segítségnyújtási keretet tervező operatív programok forrásallokációja terhére;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy dolgozza ki a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: operatív programok benyújtásával párhuzamosan

4. visszavonja a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól szóló 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozatot és a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 1. mellékletét;

5. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett tárcák közreműködésével az operatív programok végleges tervezetét terjessze jóváhagyásra a Kormány elé.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. március 31.”

Forrás:
A Kormány 1122/2014. (III. 6.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 34. szám, 2014. március 6.; 3445. oldal (pdf)