Találat: közigazgatás

Blokklánc a digitális kormányzásban

„Az Európai Bizottság közös kutatóintézete (Joint Research Centre, JRC) jelentést tett közzé arról, hogy miképpen használható a blokklánc a digitális kormányzás területén. Mint a szerzők rámutatnak: az elosztott főkönyvi technológia (distributed ledger technologies, DLT), valamint az ennek egy technológiai megoldását jelentő blokkláncok a 2008-as felbukkanás után immár a fősodratú kutatások és szakpolitikák napirendjére is felkerült, nem utolsósorban a Bitcoin-láz sikerén is felbuzdulva. A technológia alkalmazása, illetve annak átalakító, sőt, teremtve romboló (diszruptív) ereje iránt szinte túlfűtött lett a várakozás, és a pénzügyi...

Részletek

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (II. 15.) MvM rendelete az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről

Forrás: A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (II. 15.) MvM rendelete az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről; Magyar Közlöny; 2016. évi 18. szám; 2016. február 15.; 881-1051. oldalak (pdf)

Részletek

Orbán Viktor: a Brüsszellel vívott csaták miatt kell önálló Igazságügyi Minisztérium

„A Brüsszellel vívott folyamatos csatákkal indokolta Orbán Viktor kormányfő, hogy egy helyen komolyan hozzá kell nyúlni a kormány szerkezetéhez, mégpedig az önálló Igazságügyi Minisztérium létrehozásával. A miniszterelnök a Mór Városi Televíziónak adott, csütörtökön adásba került interjúban elmondta: az előző négy évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak az államszervezet átalakítása olyan nagy munkát jelentett, hogy a tárca tevékenysége automatikusan a közigazgatás átszervezése felé tolódott el. "Közben meg Brüsszellel folyamatosan vívjuk a csatáinkat a rezsicsökkentés ügyében, a földvédelem ügyében, a pálinkafőzés ügyében, ehhez azonban...

Részletek

Magyar kormányzati viszonyok

„A könyv célja, hogy átfogó és értékelő összefoglalást adjon a rendszerváltás után kormányzati viszonyok keletkezéséről, fejlődéséről és – az új alkotmány utáni helyzettel befejezve – a jelenéről. Tárgykörei: a kormány felépítése és belső viszonyai, testületi működése és döntési mechanizmusa, a miniszterelnök szerepe, a miniszterek helyzete, a kormányzás szervezeti kérdései, a kormányzati koordináció és a miniszterelnök szervezeti háttere, valamint politika és közigazgatás kapcsolatával összefüggésben az eddig alkalmazott államtitkári rendszerek. A szerző a releváns joganyag, politikai dokumentumok, több kérdésnél a külföldi megoldások, illetve a...

Részletek

Az Alaptörvény és a közigazgatás című konferencia előadásai letölthetőek

A 2011. december 15-én megrendezett Az Alaptörvény és a közigazgatás című konferencia előadásainak prezentációi letölthetőek pdf-formátumban: Dr. Cserny Ákos előadása: Az állam az Alaptörvényben Dr. Stumpf István előadása: Állam az Alaptörvényben Dr. Csink Lóránt előadása: Alaptörvény és közigazgatás Dr. Simon István előadása: Alaptörvény - Közpénzügyi értékelvek, gazdaság Prof. Dr. Lentner Csaba előadása: Közpénzügyi értékelvek, gazdaság – a közgazdász szemszögéből Dr. habil. Lakatos László előadása: A különleges jogrendek szabályozása, a közigazgatás kapcsolata a különleges jogrendekkel Prof. Dr. Patyi András előadása: Közigazgatás - Alkotmány...

Részletek

A közigazgatás átrendezésének aktuális kérdései

„Előadásomat egy terminológiai kérdés magyarázatával kezdeném. az eredeti cím az, hogy a közigazgatás fejlesztésének aktuális kérdései. Ezt a címet átigazítanám, nem fejlesztésről beszélnék, hanem átrendezésről. A fejlesztés azt jelenti, hogy korábban nem létező, új megoldásokat vezetünk be a korábbi helyett. A közigazgatási jog, a közigazgatás-tudomány művelői ilyet nemigen tudnak mondani, mert ha áttekintjük ebből a szempontból az állami berendezkedések történetét, azt látjuk, az emberiségnek nincs olyan fantáziája, hogy képes lenne minden politikai, gazdasági változás után újonnan kifejlesztett megoldásokat a közigazgatásba bevezetni. mozgástere...

Részletek

Gartner: Az okos kormányzat nincs tekintettel a szakterületi és szervezeti határokra – I. rész

Az okos kormányzat nincs tekintettel az elkülönült szervezeti folyamatokra, szakpolitikai területekre, egyes földrajzi területekre, különböző tervezési és vezetési időbeli követelményekre. Legfontosabb tanulságok Fontos, hogy megértsük, hogy az okos kormányzat miben különbözik a korábbi e-kormányzati, vagy egységes (joined-up) kormányzati törekvésektől. 1. Különbözik tőlük, mert arra az átalakító hatásra összpontosít, ami a hagyományosan külön kezelt szakpolitikai területek és szervezeti folyamatok integrálásából fakad. 2. Az okos kormányzati törekvések egy vagy több szakpolitikai területet célozhatnak meg. Az előbbi esetben is azonban az interoperabilitásra figyelve fogalmazódnak meg,...

Részletek

Egy év múlva megkezdheti működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

„Egy év múlva, 2012. január 1-jén kezdheti meg működését a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézménye, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely egy egyetem, egy főiskola és egy egyetemi kar egyesülésével jön létre - derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában közzétett kormányhatározatból. Az erről szóló törvényjavaslat február végéig elkészül. A három intézmény a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara. A rendelkezés szerint a kabinet a honvédelmi és katonai felsőoktatást végző Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a rendvédelmi...

Részletek

Magyary Zoltán és Kiss István: A Közigazgatás és az emberek

Eredeti megjelenés 1939, reprint 2010 377 szöveges oldal (bekötött formában) és 130 melléklet (ezek egy része színes, közel 60 db. hajtogatott), ezeket a kötéshez ragasztott ráhajtások fogják össze (vászonkötés). "A tatai járás közigazgatását vizsgáló 1939. évi ténymegállapító tanulmány tanulságai (Részlet prof. dr. Verebélyi Imre bevezető tanulmányból) Magyary Zoltán és Kiss István 1939-ben publikálta a vizsgálati anyagot, ami most 2010-ben reprint formában ismét megjelent. A szerzők és az általuk vezetett munkacsoport által végzett úttörő jelentőségű vizsgálat a korabeli amerikai fact-finding módszert idehaza alkalmazva...

Részletek

Lehet-e mérni a teljesítményt?

Az ismert politológus kiindulása a következő: "Régi és fontos témája a politikai és politikatudományi vitáknak a kormányzati teljesítmény értékelése. Most, hogy ezen a héten pár hétre felfüggeszti munkáját a törvénygyár, bizonyára a politikai szereplők, az újságírók és az elemzők is erős késztetést éreznek majd az első mérleg megvonására. De vajon létezik-e olyan módszer, olyan elemzési keret, amely minden kormányt azonos eljárás alapján vizsgálhat meg?" A válasza több, mint lehangoló. Bár számos értelmezhető mutatót említ (ezekre majd bővebben vissza fog térni), de egészében...

Részletek