szakirodalom

Magyar kormányzati viszonyok

Szerző: 2012. július 18.No Comments

„A könyv célja, hogy átfogó és értékelő összefoglalást adjon a rendszerváltás után kormányzati viszonyok keletkezéséről, fejlődéséről és – az új alkotmány utáni helyzettel befejezve – a jelenéről. Tárgykörei: a kormány felépítése és belső viszonyai, testületi működése és döntési mechanizmusa, a miniszterelnök szerepe, a miniszterek helyzete, a kormányzás szervezeti kérdései, a kormányzati koordináció és a miniszterelnök szervezeti háttere, valamint politika és közigazgatás kapcsolatával összefüggésben az eddig alkalmazott államtitkári rendszerek. A szerző a releváns joganyag, politikai dokumentumok, több kérdésnél a külföldi megoldások, illetve a közjogi és a politikatudományi szakirodalom mellett törekszik a gyakorlat, valamint a politikai és szociológiai összefüggések lehetőség szerinti figyelembevételére is. Helyzetét megkönnyítette, hogy szakmai pályafutásának köszönhetően 1990 és 2006 között a Miniszterelnöki Hivatal jogi helyettes államtitkáraként a kormányzati viszonyokról közvetlen ismereteket és tapasztalatokat szerezhetett.

Író: Dr. Müller György jogász, kandidátus, habilitált egyetemi docensként a BCE KIK Jogtudományi Tanszékének oktatója, az ELTE címzetes egyetemi tanára. Kutatási területe a magyar kormányzati berendezkedés, amelyről 1990 óta számos tanulmányt megjelentetett. 1985–2006 között a kormányapparátusban dolgozott, ebből 16 évet – az Antall-kormány hivatalba lépésétől a második Gyurcsány-kormányig – a Miniszterelnöki Hivatal jogi helyettes államtitkáraként.
Ár: 2980 Ft/Internetes ár: 2175 Ft
Megjelenés: 2011
Méret: B5
Terjedelem: 144 o.
Kötés: kartonált
ISBN: 978-963-9950-59-7

Tartalom:
Előszó
I. fejezet
A rendszerváltás előtti kormányzati viszonyok
II. fejezet
A parlamentáris berendezkedés kormányzati viszonyainak kialakulása és fejlődése
III. fejezet
A kormány felépítése és belső viszonyai
IV. fejezet
A kormány felépítésének meghatározása
V. fejezet
A miniszterelnök helyzete
VI. fejezet
A testületi elv érvényesülése a kormány működésében
VII. fejezet
Az államtitkárok helyzete, a két államtitkári rendszer
VIII. fejezet
A kormány és a miniszterelnök szervezetalakítási eszközei
IX. fejezet
A kormányzati koordináció és a miniszterelnöki hatalom szervezeti háttere”

Forrás:
Magyar kormányzati viszonyok; Dialóg Campus; 2011. december 5.