Találat: közigazgatási teljesítmény

Magyarország jól szerepel a változásképességi indexben

„Jó helyen indított Magyarország a KPMG és az Oxford Economics egyes országok változási képességét vizsgáló rangsorában. A 2013-as, 90 országra kiterjedő, változási képességet figyelő vizsgálatban Magyarország még nem szerepelt, a mostani listán azonban a 29. helyen végzett, megelőzve a legtöbb régiós versenytársat. Világviszonylatban Szingapúr, Svédország és Hongkong végzett az élen, de a legnagyobb meglepetést néhány olajország okozza. A KPMG és az Oxford Economics a „Change Readiness Index”-felmérés keretében 127 országban vizsgálta, mennyire felkészültek a változásokra a vállalatok, a kormányok, az emberek és...

Részletek

Miben áll, és mérhető-e a kormányzati teljesítmény?

„A dolgozat a címben megjelenő kérdést kísérli megválaszolni. Végkövetkeztetése az, hogy a kormányzati teljesítmény jórészt mérhető, ám ennek költségei vannak, és meg kell határozni, hogy mit mérünk, vagyis adataink milyen kérdésre adnak választ. A tanulmány áttekintést ad a teljesítmény különféle értelmezési kereteiről, és megkísérli rendszerezni ezeket, egy olyan dimenziórendszert meghatározva, amelyben a teljesítmény különféle fogalmai elhelyezhetők. Ennek kapcsán két vitához is kapcsolódom: egyfelől Pesti Sándor korábbi állítását vitatom, miszerint a kormányzati teljesítmény nem mérhető; másfelől a közpolitikai diskurzussal és annak elemzésével kapcsolatos...

Részletek

Nemzetközi Szemle, 2013. november 18.

I. Európai Unió A Litván Elnökség hírei Forrás: ICT2013 – the Presidency‘s most visited event in Lithuania; 2013. november 14. In Vilnius, experts to discuss on development of e-Government in the European Union; 2013. november 14. High Level Conference on E-government Issues; 2013. november 14. Az e-kormányzati konferencia közvetítése a Twitteren 1. Az e-kormányzati konferencia közvetítése a Twitteren 2. További információ az uniós Twitter-fiók nyomán Neelie Kroes Neelie Kroes beszéde a Nagy Adatokról Forrás: Big data for Europe; Európai Bizottság; SPEECH/13/893, 2013....

Részletek

Nagyon alacsony hatásfokkal működik a magyar államigazgatás

„Csak az olaszoknál, a görögöknél, a bolgároknál és a románoknál működik alacsonyabb hatásfokkal az államigazgatás, mint Magyarországon – irányította rá ismételten a figyelmet a problémára egy kedden Brüsszelben rendezett konferencia. Részben már régebbről ismert, részben új adatokkal igyekezett szemléltetni kedden egy magas szintű szakértők részvételével tartott konferencián az Európai Bizottság azt, hogy az alacsony hatásfokkal működő közigazgatások mekkora terhet jelentenek a vállalkozásoknak és így a gazdasági növekedésnek. A tagállami közigazgatások modernizálása az európai szemesztert elindító két legutóbbi éves növekedési jelentés egyik gazdasági...

Részletek

Szabad hozzáférés néhány szervezés- és vezetéstudományi szakfolyóirathoz

Az Emerald kiadó, számos rangos szakfolyóirat kiadója, három folyóiratát szabadon elérhetővé teszi 2012. április 30-ig. A használathoz az szükséges, hogy az adott folyóirat webhelyén a következő adatok felhasználásával lépjünk be (Login): azonosító: PPMPromo jelszó: emerald67 A folyóiratok International Journal of Productivity and Performance Management (Több különszám is a közszektor teljesítmény-menedzsmentjével foglalkozik) Measuring Business Excellence Team Performance Management

Részletek

A kormányzati rendszer és a globális versenyképesség : A fejlesztő állam perspektívája

„Ez a tanulmány a globális versenyképességről szóló nemzetközi felmérések alapján a hazai közintézmények teljesítményét vizsgálja az új uniós paradigma szerint, amely a GDP helyett a „társadalmi haladás” (social progress) fogalmát tekinti alapvető mércének. Az utóbbi évtizedben a nemzetközi társadalomtudományban jelentős fejlődés történt az állami és kormányzati, vagy a még szélesebb értelemben vett közintézményi működés pontos leírásában és teljesítményének megítélésében. A kibontakozó új elméleti vizsgálat egyben szükségképpen komparatív is, tehát hozzásegít bennünket a hazai helyzet jobb felméréséhez a hasonló helyzetű környező államokkal való...

Részletek

Teljesítmény-költségvetés – technikák és külhoni tapasztalatok

"A bürokrácia közgazdaságtana a költségvetési szervek működését - többek között - azért bírálja, mert a költségvetési szektorban megjelenő ösztönzők miatt a hivatalok működése gyakran más célokat követ, mint amiért létrehozták őket. A gyakori érvelés szerint ennek egyik oka az, hogy a költségvetés finanszírozási rendszere nem a teljesítményük (az adott célok elérése) arányában juttat forrásokat a számukra. Az elmúlt néhány évtizedben egyre több országban próbálkoznak az ún. teljesítmény-költségvetés megvalósításával. Ehhez kapcsolódóan, az utóbbi néhány évben egyre fontosabb szerepet az ún. költségalapú gazdálkodás is....

Részletek
Page 2 of 2 1 2