Találat: közpolitikai kutatás

A köz természete – új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban

„A magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány – hagyományosan – rendkívül jogias jellegű. Ezen az sem változtat érdemben, hogy a magyar közigazgatás-tudomány legjelesebbjei (korábban Magyary Zoltán, a közelmúltban Lőrincz Lajos) időről-időre hangot adtak a közigazgatás egyoldalú jogi elemzésével kapcsolatos ellenérzéseiknek. Mindazonáltal a közigazgatás alapvetően jogtudományi módszerekkel, jogi megközelítésben történő elemzése kézenfekvő, hiszen „(...) a közigazgatás kérdései jogilag egyneműsíthetőek, illetve mechanizmusai a 19. század elejétől tudatosan jogra alapítottak”, azaz a tényleges gyakorlatban is ez a maghatározó. Egy nemrégiben közzétett felmérés adatai szerint a megkérdezett köztisztviselők...

Részletek

Közpolitikai kényszerek és mozgásterek

„Ebben az értelemben három kérdést fogalmaztam meg: 1. Mennyiben tekinthető a magyar közoktatás sikeresnek (a szónak elsősorban az „eredményesség” és kevésbé a „hatékonyság” értelmében)? 2. Milyen jellemzők,sajátságok állapíthatók meg a hazai közoktatás- politika döntéshozatali és megvalósítási folyamataiban; a sajátságokat elsősorban a közpolitikai gyakorlati ideáljától, illetve a nemzetközi legjobb gyakorlattól, különösen a tényalapú (evidence-based) közpolitika-formálástól való eltérésként értelmezve? 3. Található-e, illetve vélelmezhető-e összefüggés a közoktatás- politika eredménytelensége és a közpolitikai folyamatok fenti értelemben vett sajátságai között? A három kérdéssel kapcsolatban előfeltevéseket (szándékosan nem...

Részletek

Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata

„Berényi Eszter–Erőss Gábor–Neumann Eszter: Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata 342 oldal, ISBN 978-963-236-651-7, Ára: 3400 Ft Várható megjelenés: 2013. május 31. A szociológia klasszikusai Max Webertől Michel Foucault-n át Pierre Bourdieu-ig tudás és politika, tudás és hatalom összefüggéseit firtatták. Hogyan alakul e viszony a mai Magyarországon – az egészségügyi és az oktatási szektorban? Hogyan formálódtak az oktatási integrációs és a sajátos nevelési igényű gyerekeket célzó közpolitikák Magyarországon? Milyen alkuk köttettek a WHO Lelki egészség akcióprogramjának honosítása során? Milyen szemléletek versengtek egymással...

Részletek

A Közpolitikai Kutatások Intézetének alapító okirata

„...4. Az Intézet állami feladatként meghatározott alaptevékenysége, közfeladata Az Intézet feladata különféle közpolitikai kutatások végzése, a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok feldolgozása, elemzése, és egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatások nyújtása. Az Intézet tevékenységeinek köre részletesen: – Közpolitikai kutatások végzése. – Tematikus szakpolitikai elemzések készítése. – Kormányzással és közigazgatással kapcsolatos kutatások folytatása. – Nemzetközi kutatások folytatása és elemzések készítése. – Önálló adatfelvételek megtervezése,megrendelése, kivitelezése. – Rendszeres és eseti tanulmányok készítése. – Egyéb közpolitikai szolgáltatások kínálása. – Részvétel a tudományos életben és...

Részletek