Találat: központosított közbeszerzés

Módosul a kormányzati informatikai beszerzések szabályozása

„...1 A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása (1) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 1. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: „(2a) Nem kell alkalmazni e rendelet előírásait a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti,...

Részletek

Elemzési keret a hazai központosított közbeszerzésekhez – hatékonyságnövelés és modernizáció

„A közbeszerzések központosításáról szóló döntés komoly gazdasági hatású, éppen ezért fontos, hogy összetett elemzés előzze meg. A szerzők tanulmányának célja, hogy a vállalati gyakorlatban logikailag hasonló szervezeti centralizációval kapcsolatos kutatások eredményeiből kiindulva, és a közbeszerzési nemzetközi szakirodalom, valamint szakmai interjúk eredményeire építve elemzési keretet alakítson ki. A szempontrendszer értelmezéséhez azonosítják a hazai központi közbeszerző szervezeteket, feltárják jellegzetességeiket, összehasonlítják tevékenységeiket. Az elemzési keretrendszer így mindegyik létező és esetlegesen kialakuló későbbi központi beszerző szervezet működési logikájának megértésére hasznos lehet, figyelemmel a változó jogi környezetre...

Részletek

A kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről

„...2. § A Hivatal elnöke állapítja meg az informatikai rendszerrel szemben támasztott, e rendeletben meghatározott követelményeken belüli részletes műszaki paramétereket, továbbá a követelményeknek, valamint a műszaki paramétereknek való megfelelést (akkreditáció). 2. Az informatikai rendszerrel szembeni műszaki követelmények 3. § Az informatikai rendszernek műszakilag a következő követelményeknek kell megfelelnie: a) az informatikai rendszer vékony klienses reszponzív – azaz hordozható és asztali eszközökön is használható – webes felületet biztosít a felhasználók számára, b) az informatikai rendszer biztonságos kapcsolaton keresztül kommunikál, c) az informatikai rendszer...

Részletek