Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről

Szerző: 2016. február 2.No Comments

„…2. § A Hivatal elnöke állapítja meg az informatikai rendszerrel szemben támasztott, e rendeletben meghatározott követelményeken belüli részletes műszaki paramétereket, továbbá a követelményeknek, valamint a műszaki paramétereknek való megfelelést (akkreditáció).

2. Az informatikai rendszerrel szembeni műszaki követelmények
3. § Az informatikai rendszernek műszakilag a következő követelményeknek kell megfelelnie:
a) az informatikai rendszer vékony klienses reszponzív – azaz hordozható és asztali eszközökön is használható – webes felületet biztosít a felhasználók számára,
b) az informatikai rendszer biztonságos kapcsolaton keresztül kommunikál,
c) az informatikai rendszer jogosultságkezeléssel rendelkezik, amely biztosítja, hogy csak az illetékes felhasználók férhessenek hozzá az adatokhoz,
d) az informatikai rendszer lehetőséget biztosít a meglévő informatikai rendszerekkel való szabványos interfészen keresztül megvalósított interoperabilitásra,
e) az informatikai rendszerre vonatkozóan felhasználói, fejlesztői és üzemeltetési dokumentáció áll rendelkezésre.

4. § Az informatikai rendszert támogató informatikai infrastruktúrát a következő követelményeknek megfelelően kell kialakítani:
a) naptári évenként legalább tízezer beszerzési eljárás adatainak tárolására és folyamatainak kezelésére alkalmas,
b) az informatikai rendszeren keresztül továbbított (küldött és fogadott) adatok archiválására és tárolására a 2. §-ban meghatározott paraméterek szerint alkalmas,
c) az informatikai rendszerhez való hozzáférés teljes körű naplózása biztosított,
d) az informatikai rendszerről rendszeres biztonsági mentés készül, amely alapján visszaállítható egy korábbi állapot,
e) az informatikai rendszer 99,9%-os rendelkezésre állást nyújt munkanapokon a 6 és 20 óra közötti időszakban.

3. Felhasználói szerepkörökkel és felhasználói jogosultsági szintekkel kapcsolatos követelmények
5. § Az informatikai rendszernek elkülönítetten kell kezelnie a Hivatal, az érintett szervezet és a szállító szerepköreit. Az egyes szerepkörökön belül elkülönítetten kell kezelni az engedélyező, az adminisztrátor és a felhasználói jogosultsági szinteket.
6. § A Hivatal rendelkezik felhasználói, engedélyező és adminisztrátor jogosultságokkal. Az érintett szervezet és a szállító felhasználói szerepkörrel rendelkezik.

4. Visszamenőleg is nyomon követendő rendszerparaméterek
7. § A nyomon követendő rendszerparaméterek:
a) a bejelentkezett felhasználók számának időbeli változása szerepkör és jogosultsági szint szerint,
b) a beszerzési eljárások állapota,
c) az informatikai rendszer terheltsége,
d) átlagos válaszidők.

5. Funkcionális követelmények
8. § Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie
a) a beszerzések teljesülésével kapcsolatos adatok valós idejű nyomon követése érdekében a tervek, megrendelések, vásárlási adatok, teljesítési igazolások és számlák feltöltésére,
b) az informatikai rendszerből származtatható adatokból, információkból nyert kimutatások készítésére,
c) dokumentált interfész kapcsolat biztosítására más állami közbeszerzési informatikai rendszerhez…”

Forrás:
A kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről; Magyar Közlöny; 2016. évi 12. szám; 2016. február 1.; 664-665. oldalak (pdf)