Skip to main content

Találat: községek

Elkészült a községi (nagyközségi) önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzési programjának a tervezete

„Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően elkészült a községi (nagyközségi) önkormányzatok belső kontrollrendszerének kiépítése és egyes kontrollok működése megfelelőségének ellenőrzésére irányuló ellenőrzés programtervezete. Jelenleg a tervezet belső szakmai véleményezése folyik. Az ÁSZ stratégiája kiemelt célként fogalmazta meg a közpénzügyek átláthatósága, rendezettsége előmozdítása mellett az ellenőrzöttek segítését is. Ezzel összhangban a tervezett ellenőrzés a kistelepülések gazdálkodása szabályosságát, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét biztosító belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez nyújt segítséget. Az ÁSZ a korábbi években a kiemelt önkormányzati körben (megyék,...

Részletek