Skip to main content

Találat: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv)

A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig

„A megyei önkormányzatok a rendszerváltásig fontos szerepet töltöttek be Magyarország közigazgatásában. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV . törvényt (Ötv.) követően számtalan változás történt a megyék életében, azonban rengeteg megválaszolandó kérdés maradt, valamint keletkezett. Talán – ha kis mértékben is, de – ez is közrejátszott abban, hogy időközben elkerülhetetlenné vált egy újabb jogszabály megalkotása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv .) a megyei önkormányzatok hatásköreinek döntő többségét elvette, így a középfokú közszolgáltatásokért elsősorban az államigazgatás...

Részletek

Faluközösségeké a jövő, avagy önkormányzati perspektívák

„A 2011. decemberében elfogadott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv) 2012. október 12-ével lépett teljes körűen hatályba. Bevezetése három lépcsőben zajlott: 2011-ben a gazdálkodással kapcsolatos elemek, 2012-ben a feladatokra vonatkozó szabályozások és végül a testületre vonatkozó változások. A törvény kapcsán a téma szakértőivel Szegvári Péterrel, Zongor Gáborral és Szmetana Györggyel beszélgettünk. A törvény az önkormányzatokat a közigazgatás rendszerébe helyezte, mellőzve azok politikai önállóságát és függetlenségét. Az addig meg nem oldott és az önkormányzatoknak kiosztott feladatokat-egészségügy, oktatás - visszavette az állam egy olyan...

Részletek