Találat: Magyarország Kormánya

A Kormány 1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozata Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

„1. A Kormány a) megtárgyalta és elfogadja Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programját; b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a 2015. évi Nemzeti Reform Programnak az Európai Bizottság számára történő megküldéséről; Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával folyamatosan kövesse nyomon a 2015. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek végrehajtását, és erről szükség szerint tájékoztassa a Kormányt; Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával Határidő: folyamatosan...” Forrás: A Kormány 1261/2015. (IV. 30.)...

Részletek

Magyarország benyújtotta 2015. évi Nemzeti Reform Programját

„A Konvergencia Programmal egy időben Magyarország benyújtotta az Európai Bizottságnak a 2015. évi Nemzeti Reform Programját is. A Nemzeti Reform Program azokat a Magyar Kormány által végrehajtott legfontosabb intézkedéseket mutatja be, amelyek hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött növekedési és foglalkoztatási célkitűzések eléréséhez. Az Európai Unió tagállamai éves nemzeti reform programjaikat minden év áprilisában az európai szemeszter keretében készítik el, együtt a konvergencia programokkal. A dokumentumok a tagállamok által az Európa 2020 stratégia célkitűzései elérésére, illetve az előző évi országspecifikus ajánlások...

Részletek

A kormány benyújtotta hazánk Konvergencia Programját

„A költségvetési hiány alacsony szinten tartására, az államadósság csökkentésére, valamint az inflációs környezet kiszámíthatóságára épül Magyarország 2015-2018-ra vonatkozó Konvergencia Programja. Ezt a Kormány április 30-án nyújtotta be az Európai Bizottságnak, ezzel párhuzamosan megküldte hazánk a Nemzeti Reform Programot is Brüsszelnek. A Konvergencia Program átfogó elemzéseken keresztül mutatja be a makrogazdasági folyamatok várható tendenciáit. Ebben az évben a költségvetési tervezéssel párhuzamosan zajlott a kidolgozása, amely biztosítja a két dokumentum összhangját azzal, hogy a Program jóval túlmutat a 2016-os éven, kitekintést nyújt a további...

Részletek